Yritysten varautuminen

Nyt käynnissä on yksi merkittävimmistä taloudellisista haitoista sitten toisen maailman sodan ja yritysten varautuminen tähän on ollut, ymmärrettävistä syistä, heikkoa. Yksityishenkilöitä on käsketty säästämään pahan päivän varalle, nykyisin myös hyvän päivän varalle, mutta yrityksiä koskevatkin eri olettamukset. Tämän voi huomata selaamalla päivän lehtiä, joissa isot ja pienet yritykset ovat hätää kärsimässä, kun tämänhetkinen kriisi on syönyt liikevaihdosta pahimmillaan 90%. Tällaiseen tilanteeseen ei luonnollisestikaan pystytä varautumaan, eikä yrityksiä voi velvoittaakaan siihen, mutta jonkinlaiseen varautumiseen yritysten tulisi pystyä. Mahdollisuudet lomauttamiseen luulisi riittävän yrityksille selviämään muutaman kuukauden, mutta todellisuudessa juoksevat kulut, kuten vuokra, muuttuvat ylitsepääsemättömiksi esteiksi.

Miksi näin on?

Yksinkertaisuudessaan yrityksillä on paljon parempaa käyttöä rahalle, kuin sen makuuttaminen pankkitilillä. Optimitilanteessa kaikki raha olisi sidottuna johonkin tuottavaan ja tällöin sitä voi olla vaikea likvidoida.

Yritysten varautuminen riskien arvioinnin kautta

Yritysten varautuminen lähtee riskien arvioinnista. Kun riskit ovat tiedossa, voidaan niitä lähteä arvioimaan. Riskit arvioidaan todennäköisyyden ja seurauksien vakaavuden perusteella. Lähtökohtaisesti mitä todennäköisempi riski, sen pienemmät rahalliset vaikutukset ja päinvastoin. 

Tunnettuja riskejä ovat sellaiset, jotka voidaan ennakoida ja joita pidetään jossakin määrin jopa todennäköisinä. Esimerkiksi taantumaan voidaan varautua, sillä se ei tapahdu yleensä yhdessä yössä, vaan paljon pidemmällä aikavälillä. Tuntemattomiin riskeihin, esimerkiksi juuri nyt käynnissä olevaan maailmanlaajuiseen pandemiaan, pystyttäisiin kyllä varautumaan, mutta sen katsotaan olevan niin kallista, ettei se olisi järkevää.

Mutta kun tämä tuntematon tapahtuu, ovat sen seuraukset katastrofaalisia. Ikävää tästä tekee myös tämän pandemian ajankohta: kun talous on ollut pitkään nousujohteinen, tulee pudotus iskemään erittäin voimakkaasti.

Riskeihin varautuminen

Kun yritys on selvittänyt riskit ja niiden aiheuttamat mahdolliset vahingot, lähdetään näitä riskejä minimoimaan.

Riskien hallintakeinoja ovat:

  • riskin pienentäminen
  • riskin hajauttaminen
  • riskin välttäminen
  • riskin siirtäminen
  • riskin pitäminen omalla vastuulla

Miten käytännössä?

Yritysten varautuminen ennaltaodotettaviin riskeihin on hyvällä tasolla, mutta mitä tehdä kun täysin odottamaton tapahtuu.

Helpoin vastaus on laittaa yksityishenkilöiden tapaan rahaa sivuun joko suoraan pankkitilille, tai sitten niin sanottuihin varmoihin sijoituskohteisiin, kuten valtionlainoihin. Jokaisella yrityksellä on omat näkemyksensä, mutta muutaman kuukauden pakollisten menojen säästäminen (poislukien työntekijöiden palkat) ei pitäisi olla liikaa vaadittu. 

Käytännössä yrityten tulisi kiinnittää huomio sen kuluihin jo ennen minkäänlaista hätätilaa. Tällöin yritys voi säästää liiketoimintansa kuluista jo etukäteen ja saada tästä vaikka sen säästön, jolla varautua. Tähän auttaa talouden reaaliaikainen ylläpito, jolloin kannattavuuden ja myynnin seuraaminen onnistuu päivätasolla. 

Tietenkin rahan säästäminen ei ole aina mahdollista ja se voi olla huomattavasti kalliimpaa kuin muut mahdolliset varautumiskeinot, joita tällaisessa tapauksessa ei yrityksille ole monia.

Yksi selkeästi turvallisin vaihtoehto on siirtää riskit eli ottaa vakuutus, joka kattaisin mahdollisimman hyvin mahdolliset uhkakuvat. Hyvänä esimerkkinä tästä on All England Club (järjestää Wimbledonin tennisturnauksen), joka lisäsi vakuutukseensa vuonna 2003 kohdan infektiotautien varalle SARS epidemian seurauksena (lue lisää). Halpaa tämä ei ole, mutta jälkiviisaana hyvinkin kannattavaa, sillä vastaavaa ei löydy muilta kisajärjestäjiltä ja tappiot nousevat satoihin miljooniin.

Riskien tarkkailu

Kuten All England Clubin tapauksesta voidaan oppia, tulisi yritysten tarkkailla maailmaa ja arvioda myös niitä riskejä, jotka ennne vaikuttivat hyvinkin epätodennäköisiltä.

Hyvänä lähtökohtana voidaan pitää, että yritykset arvioisivat riskinsä vähintään kerran vuodessa. Pienillä yrityksillä on yleensä huonompi riskinkantokyky, mutta riskien arvionti jää helposti tekemättä. Riskit ja riskitekijät ovat alati muuttuvia ja niiden perässä yritysten tulee pysyä.

Yritysten varautuminen yhteenvetona

Vaikka yritysten tehtävä on tuottaakin voittoa sen omistajille, ei tätä kannata tehdä lyhyellä tähtäimellä. Hetkellisen vaikean tilanteen ei kannattaisi antaa vaikuttaa pitkällä tähtäimellä siten, että ei olla varauduttu tulevaan, vaan ainoastaan maksimoitu oma tuotto, jota seuraa poikkeuksellisessa tilanteessa sulkeminen ilman lisärahoitusta. 

Jälkiviisaus ei auta nykyhetkeen, mutta sen on tarkoitus auttaa tulevaisuuteen. 

Vaikeita aikoja seuraa aina paremmat ajat. Vallitseviin olosuhteisiin on sopeuduttava ja osalle yrityksille tämä kriisi on myös mahdollisuus esimerkiksi huomata etätyömahdollisuuksien lisääminen, jolla voidaan vähentään yrityksen kiinteitä kuluja.

Mikäli haluat ennakoitavissa olevan kirjanpidon, tutustu palveluihin ja hinnastoomme. Saat käyttöösi myös työkalut yritystoimintasi seuraamiseen.