Yrityksen taloushallinto käsittää kaikki talouden hoitoon liittyvät asiat. Yksinkertaisuudessaan tämä on laskujen lähettämistä ja maksamista.

Todellisuudessa huonosti hoidettu yrityksen taloushallinto voi kaataa hyvänkin yrityksen. Kaikki on kiinni talouden tasapainosta. Tätä varten taloushallintoa tulee suunnitella ja etenkin seurata jatkuvasti.

eCount hoitaa tarvittaessa yrityksen koko taloushallinnon.

Ota vain yhteyttä ja kerromme lisää.

Mistä taloushallinto koostuu?

Taloushallintoon liittyvät eri osa-alueet muodostavat yrityksen taloushallinnon kokonaisuuden.

Yrittäjän kannalta taloushallintoon kuuluu kaikki osa-alueet, jotka liittyvät jollain muotoa rahaan.

Taloushallinto koostuu monesta eri osa-alueesta

Yrityksen talous

Yrityksen talous on tulojen ja menojen seuraamista. Parhaassa tapauksessa näitä myös tasapainotetaan aktiivisesti.

Nykyaikaisessa järjestelmässä on jonkinmoinen raportointi mahdollisuus, jonka ajantasaisuus liittyy yrityksen käytäntöihin.

Yrityksen maksut, lasku ja tehtävät saattavat perustua pitkiin sopimuksiin, jolloin nämä näkyvät kassavirrassa myös pitkän ajan päähän.

Kannattaa miettiä, kuinka paljon pystyt suunnittelemaan taloutta eteenpäin. Esimerkiksi tulleista tilauksista voidaan luoda myyntitilaukset tai laskut, joita ei sitten vai lähetetä ennen toimitusta. Tällöin voidaan nähdä mahdollisimman tarkasti tulevat tarpeet talouden suhteen.

eCount palveluun on mahdollista liittää tehokas budjetointi ja raportointi työkalua. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Yrityksen taloutta kannattaa seurata

Laskutus

Yrityksen laskutus voidaan hoitaa yksinkertaisimmillaan paperilla. Nykyään yritysten välisessä laskutukseen on tullut verkkolaskulaki, joka antaa yritykselle oikeuden vaatia laskut sähköisinä.

Sähköposti ei ole sähköinen lasku, ainoastaan standartit täyttävä verkkolasku on sähköinen lasku. Tämä tarkoittaa, että useimmissa eri tapauksissa laskutus kannattaa ja pitää hoitaa vain siihen tarkoitetulla ohjelmalla.

Tilitoimiston tulisi aina tarjota mahdollisuus johonkin edulliseen laskutuksen ratkaisuun. Mikäli tämä on osa vain isompaa ohjelmistopakettia, voidaan puhua keinotekoisesta rajoitteesta. Tämä usein estää pienempiä yrityksiä hyödyntämästä nykyaikaisia työkaluja.

Yrityksesi laskutus on tärkeä yksittäinen osa-alue. Mitä helpommin laskut voidaan luoda linkittyen mahdollisiin työsuoritteisiin, sen todennäköisemmin ne päätyvät laskutettaviksi. Lisäksi, jos asiakkaan on helppo lasku maksaa, todennäköisesti lasku maksetaan aikaisemmin.

Ostolaskujen vastaanotto ja kierrätys

Ostolaskut voidaan vastaanottaa vain paperilla ja maksaa verkkopankissa. Tämä ei luonnollisesti ole kovinkaan järkevää. Oikeassa taloushallinnon ohjelmassa ostolaskut tulevat sähköisesti (verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta).

Esimerkiksi eCount palvelussa sisään tulleet laskut esikäsitellään eli tilitoimisto katsoo tiliöinnit kuntoon. Tämän jälkeen lasku päätyy ennalta määriteltyjen parametrien mukaan kiertoon. Yleensä yrittäjä, sitten hyväksyy (tai hylkää) laskun.

Ostolaskujen käsittely tulee olla tehokasta

Pankkiyhteys

Ilman pankkiyhteyttä, ei kirjanpito pysy ajan tasalla. Pankkiyhteyden avulla, taloushallinnon ohjelma pystyy lukemaan pankkiaineistot sisään. Tällöin viitesuoritusten avulla laskut kuittaantuvat automaattisesti. Ostolaskut siirtyvät maksuun, sekä tiliotteet kuittaavat jo maksetut ostolaskut.

Pankkiyhteyden avulla taloushallintoa voidaan automatisoida helposti myös hyvin pitkälle. Esimerkiksi yrittäjän tekemät ostokset yrityksen kortilla, voidaan helposti myös siirtää suoraan kirjanpitoon automaattisesti tiliotteelta.

Kirjanpito

Tilitoimiston tehtävä on hoitaa kirjanpito, mikäli yritys ei tätä järjestä yrityksen sisällä. Kirjanpidon tarkoitus on virallistaa koko yrityksen tulos ja eritellä velat ja varat.

Kirjanpitäjän avulla kirjanpito tulee hoidettua oikein. Tämä onkin se yleisin ulkoistettu taloushallinnon osa-alue. Yrittäjän kannattaa hoitaa tämä itse ainoastaan pienen ja/tai yksinkertaisen liiketoiminnan kanssa.

Tilitoimistolle ulkoistettu kirjanpito ei tarkoita eCountilla pelkästään kirjanpitoa. Toiminnan kasvaessa ja kehittyessä, lisätarpeiden täyttäminen onnistuu helposti ja nopealla aikataululla.

Budjetointi

Budjetointia ei tarvitse laatia kovin tuoreissa yrityksissä erityisen tarkasti, sillä nämä heittävät käytännössä aina.

Pidempään toimivien yritysten kannattaa budjetti laatia kuukausitasolla ja sitten seurata tätä. Yleensä tarkempi budjetointi tarvitsee erillisen ohjelman. Tavallisimmin budjetointiin voidaan käyttää Exceliä, mutta todellisuudessa tällä ei saada mitään hyötyä. Kun tiedot eivät päivity automaattisesti, seurantaa ei tehdä.

Tilitoimistosta voi kysyä apua budjetointiin ja käyttää siihen soveltuvia erilaisia ohjelmia. eCount palvelun kautta on mahdollista yhdistää ulkoisen budjetoinnin ohjelmaan, jolloin kirjanpidon tiedot, myynti- ja ostolaskut siirtyvät päivittäin.

Budjetointi on tärkeää, mitä suuremmaksi yritys kasvaa

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta on useimmissa tapauksissa haastavaa. Yrittäjän oma palkka on yksinkertainen, sillä palkasta maksetaan ainoastaan sosiaaliturvamaksu sekä ennakonpidätys (eläkemaksut tulevat yleensä suoraan ostolaskuina, eikä näitä ole tarvetta palkanlaskennassa huomioida).

Työntekijän palkanlaskenta taas vaatii lainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemista. Näistä selviää erinäköiset lisät ja laskennalliset kulut (lomat). Lisäksi palkasta tulee tehdä tulorekisteri-ilmoitukset.

Viranomaisilmoitukset

Viranomaisilmoituksia ovat myös muun muassa:

 • Arvonlisäveroilmoitus

 • Yhteisön yhteenvetoilmoitus

 • Veroilmoitus

 • Tulorekisteri-ilmoitukset

 • Työnantajan erillisilmoitus

 • Tilinpäätös

Viranomaisilmoituksia voi olla näiden lisäksi huomattavasti enemmän ja erilaisia, mutta pienessä osakeyhtiössä nämä ovat yleensä ne, joita täytyy miettiä.

eCount palveluun kuuluvat kaikki tarpeellinen ohjelmisto ja kirjanpito ja kaikista ilmoituksista vastaa eCount.

Viranomaisilmoitusten takia yritykset usein ulkoistavat kirjanpitonsa

Tilinpäätös

Tilinpäätös on pakollinen tehtävä kaikille osakeyhtiöille tilikauden päätteeksi.

Tilinpäätös on usein yrityksen haastavin yksittäinen kirjanpidollinen asia. Yleensä pienikin yritys kuitenkin vain tekee niin, että kerran vuoteen toimittaa aineiston kirjanpitäjälle, joka sitten tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Pelkän tilinpäätöksen ulkoistaminen ei useinkaan ole mahdollista, sillä kirjanpitäjä usein haluaa varmistua kirjanpidosta, jonka pohjalta itse tilinpäätös tehdään. Tällöin hinta on vähintään sama kuin suoraan kirjanpidon ja tilinpäätöksen ottaminen.

Lisää tilinpäätöksestä voi lukea täältä.

Mikäli tilinpäätös mietityttää sinua paljon, ota yhteyttä.

Tilitoimisto ja taloushallinto

Yrityksen ensimmäinen laajempi oma taloushallinnon kokonaisuus tulee varmasti tilitoimiston mukana. Yllä olevista taloushallinnon osa-alueista kaikki pystytään sisällyttämään tilitoimiston palveluihin.

Osassa palveluista kaikki on kuitenkin luonnollisesti hinnoiteltu erikseen. eCount palvelussa kaikki tarpeellinen on kuitenkin hinnoiteltu samaan kuukausihintaan kuten:

 • Myyntilaskutus

 • Ostolaskujen käsittelyn

 • Kuittien kuvaamisen

 • Perusrekisterit

 • Raportoinnin

 • Kirjanpidon ja viranomaisilmoitusten tekemisen

 • Henkilökohtaisen palvelun

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Tilitoimistosta saat apua, mikäli yrityksen taloushallinto mietityttää.

Perinteinen vs sähköinen taloushallinto

Yrityksen taloushallinto on mahdollista järjestää kahdella eri tavalla. Näiden kahden tavan välillä on eroavaisuuksia. Etenkin hinnan ja toiminnallisuuksien suhteen.

Perinteinen taloushallinto ja kirjanpito soveltuu käytännössä mahdollisimman pieniä kustannuksia tavoittelevalle yrittäjälle, jolla on yksinkertainen liiketoiminta. Tämäkin vaatii sen, että löydetään pieni tilitoimisto.

Riskinä tässä on, kun tilitoimistoyrittäjä vaihtuu, jää eläkkeelle tai yritys myydään, kulut saattavat 10 kertaistua.

Sähköisessä taloushallinnossa ohjelma voi hoitaa suurimman osan, jolloin isoa riskiä tilitoimiston lopettamisesta ei ole.

Sähköinen taloushallinto on parempi vaihtoehto lähes jokaiselle yritykselle.

Perinteinen taloushallinto ei ole järkevä valinta

Perinteisen taloushallinnon tunnistaa monelle yrittäjälle tutusta lauseesta, kuukauden lopussa tai alussa kerättävistä kuiteista ja tositteista. Tämä tarkoittaa, että kaikki tapahtumat eivät muodosta kirjanpidon tositteita tapahtuessaan.

Todellisuudessa hyvin moni yritys laskuttaa jollakin ohjelma, jolloin tästä jää tapahtuma kirjanpitoon. Mitä perinteinen taloushallinto nykyään tarkoittaa, on erilaisten integraation puuttumista. Esimerkiksi tiliotteet lähetetään kirjanpitäjälle, joka sitten tekee tämän pohjalta kirjanpidon. Samoin kuitit lähetetään sähköpostilla tai, vielä pahempaa, kirjeellä.

Perinteinen taloushallinto on siis yksinkertaisuudessaan manuaalista työtä.

Sähköinen taloushallinto on nykyaikaa

Yrityksen on aina järkevämpi valita hyvä sähköinen taloushallinnon tarjoaja. Sähköisen taloushallinnon tarjoava tilitoimisto pystyy aina tarjoamaan myös perinteistä kirjanpitoa. Perinteinen tilitoimisto taas ei juurikaan halua siirtää asiakkaita sähköisen taloushallinnon piiriin ja tämän huomaan hinnoittelusta.

Taloushallinnon kustannukset

Mitä järkevä taloushallinto kustantaa?

Kannattaa ensin miettiä, yrityksen todelliset tarpeet vaikka tilitoimiston kanssa. Tärkeintä olisi löytää työkalut, joilla voit keskittyä tuottavaan ja tehokkaaseen työhön.

Pienemmän yrityksen taloushallinnon vuosikustannukset ovat noin 1 500€.

Suuremman yrityksen kustannukset ovat toimiala- ja yrityskohtaisia. Jotkut tarvitsevat enemmän, jotkut vähemmän. Esimerkiksi ravintola tarvitsee enemmän katelaskentaa ja varastonseurantaa, kun taas konsultti voi vain laskuttaa työn.

Ota yhteyttä ja voit keskittyä ydinosaamiseesi!

Mikäli kaipaat apua taloushallinnon järjestämiseen, ota yhtyettä. Katsotaan teille parhaat työkalut järkevään hintaan.