Tässä artikkelissa kerromme:

Miten perustan oman yrityksen ja mitä asioita kannattaa ottaa huomioon?

Oman yrityksen perustaminen on helppo, mutta aikaa vievä prosessi. Liiketoimintasuunnitelma on kaiken lähtökohta. Huolella tehty ja suunniteltu liiketoimintasuunnitelma helpottaa toimivan yritystoiminnan luomisessa.

Apua yrityksen perustamiseen löytyy useimmista tilitoimistoista. eCount on erikoistunut etenkin uusien yrityksen perustamiseen, joten meiltä saat varmasti apua yrityksen perustamiseen.

Ota yhteyttä!

Yrityksen perustamisen vaiheet

Oman yrityksen perustamisen vaiheet voisi näyttää seuraavalta:

 1. Liikeidea
 2. Taustaselvitys
 3. Liiketoimintasuunnitelma
 4. Starttirahan hakeminen
 5. Oman yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisen vaiheet on käyty yksityiskohtaisemmin lävitse tässä artikkelissa.

Ennen yrityksen perustamista

Oman yrityksen perustaminen on itsessään suhteellisen suoraviivainen prosessi. Yrityksen perustamiseen on kuitenkin syytä varata aikaa, etenkin liiketoimintasuunnitelman tekoon. Tarkoituksena on saada mahdollisimman toteutuskelpoinen yritys. Ensin kannattaa miettiä, kannattaako ensinnäkään perustaa yritystä, vai voiko saman rahan saada palkansaajana.

Ennen yrityksen perustamista tulevan yrittäjän tulee kirjata ajatukset ja suunnitelmat ylös. Näin tuleva yrittäjä selkeyttää omaa visiotaan ja samalla yrityksen esittäminen ulkopuolisille tahoille (rahoittajat, pankit, starttirahaa varten) helpottuu.

Yrittäjäksi ryhtyminen tavallisesta työntekijästä on iso muutos, joten tähän tulee myös valmistautua. Mikäli oman yrityksen perustaminen mietityttää, ja haluaisit kuulla lisää yrityksen perustamisesta, ota yhteyttä.

Liiketoimintasuunnitelma

Oman yrityksen perustamisen pohjana toimii liiketoimintasuunnitelma. Toimintaa lähdetään yrityksen perustamisen jälkeen tekemään, kuten liiketoimistasuunnitelmassa lukee. Tästä syystä hyvän yrityksen taustalla on hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma.

Yrittäjäksi ryhtyvän oma visio konkretisoituu vasta paperilla (tai sähköisessä muodossa nykyään). Tämän on tarkoitus ennen kaikkea auttaa aloittavaa yrittäjää hahmottamaan oma visio, sekä realisoimaan mahdollisuudet, mutta myös havainnollistamaan riskit. Näin voidaan välttää mahdolliset ongelmat jo etukäteen.

Vaikka liikeidea olisi kuinka hyvä, ilman kunnollista suunnitelmaa asiakkaista tai taloudesta, ei yrityksestä välttämättä tule menestyvää.

Liiketoimintasuunnitelma tulee tehdä siis huolella.

Liikeidea ja yrityksen nimi

Yrityksen perustaminen alkaa liikeideasta. Liikeidea on yksinkertaisuudessaan miten ja minkälaista yritystoimintaa aiotaan suorittaa.

 • Mille alalle yritys on tarkoitus perustaa?
 • Toimialoja voit katsoa täältä
 • Mitä palveluita/tuotteita ollaan myymässä?
 • Mieti samalla tuoteryhmiä ja jaottelua. Miten tuotteita/palveluita on tarkoitus jakaa. Esimerkiksi palveluitakin voi olla monia riippuen vaadittavasta osaamisesta. Yritys voi myydä veroneuvontaa 95€/h, mutta taloushallinnon suunnittelua 65€/h.

Yritysmuodon valinta

Yritysmuoto on oleellinen osa yritystä.

Nykyään on mahdollista ”perustaa” kevytyrittäjä palvelu tai laskuttaa laskutuspalvelun kautta. Näiden ongelmista voit lukea täältä.

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen on yksinkertaisempaa. Yleensä varsinainen toiminimen perustaminen vie vain muutaman minuutin, sillä nimeä ei usein tarvitse erikseen tarkistaa rekistereistä. Toiminimen perustaminen ja hallinnointi on myös halvempaa. Y tunnuksen saa käytännössä heti perustamisilmoituksen jälkeen.

Toiminimen perustaminen maksaa 60 euroa, mikäli se tehdään sähköisesti ja 115 euroa paperilomakkeella. Pääsääntöisesti perustajan tulee olla yli 18 vuotias.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto, eikä syyttä. Osakeyhtiön rahat ovat erillään yrittäjän rahoista.

Osakeyhtiö kannattaa perustaa, mikäli tarkoituksena on myydä jotain muuta, kuin yrittäjän osaamista. Tällöin jos yritys joutuu maksuvaikeuksiin, yrittäjäksi ryhtyneen ei tarvitse vastata veloista. Osakeyhtiöllä on toiminimeen verrattuna enemmän etuja.

Toiminimen hallinta on kevyempi eli halvempi , mutta yrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista. Toiminimen voi ”omistaa” vain yksi henkilö.

Kaikki yritysmuodot ovat nähtävissä täällä.

Tilitoimisto auttaa, mikäli yritysmuodon valinta mietityttää.

Älä perusta kevytyrittäjäpalvelua

Laki ei tunne termiä kevytyrittäjä. Kaikki ovat joko yrittäjiä tai työntekijöitä. Osassa palveluista saat kevytyrittäjäpalvelun kautta y-tunnuksen, mutta rekisteröintiä kaupparekisteriin ei tehdä ja esimerkiksi työhuoneen kuluja ei voi vähentää.

Kevytyrittäjäpalvelut ovat yleensä hyvin joustamattomia, etenkin tuloksen suunnittelun tai kirjanpidon muokkaamisen suhteen. Tähän kun lisätään vielä palvelumaksujen määrä, niin puhutaan yleensä jo huomattavasti suuremmista summista kuin taloushallinnon palvelu tilitoimiston kautta. Esimerkiksi 5% 30 000 euron laskutuksesta tekee 1 500 euroa eli 125€/kk.

Yrityksen perustaminen on helppoa ja edullista, joten kevytyrittäjyydellä ei ole juuri mitään etuja oikeaan yrittämiseen verrattuna. Yrittäjäksi haaveilevan ei siis kannata perustaa yritystä kevytyrittäjäpalveluiden kautta, vaan kannattaa perustaa joko toiminimi tai osakeyhtiö itse. Toiminimi ei vaadi juurikaan osaamista ja kaiken voi käytännössä ulkoistaa tilitoimistolle. Osakeyhtiön hallinnassa on hieman enemmän hommaa, mutta myös enemmän etuuksia.

Omat valmiudet

Yrityksen perustamisen lähtökohtana on yleensä yrittäjäksi haluavan osaaminen ja valmiudet. Ilman osaamista harvemmin syntyy mitään hyvää. Yritystoimintaa ei kannata aloittaa, mikäli siihen ei löydy valmiuksia. Valmiudet voivat olla lähes mitä tahansa ja tekemällä oppii loput. Tämä kohta on enemmän tarpeellinen starttirahaa varten, mutta yrittäjäksi ryhtyvän on myös hyvä tiedostaa seuraavat:

 • Oman osaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa (esim. koulutus tai työkokemus)
 • Erityisosaaminen (esim. työn tai harrastusten kautta)
 • Omat vahvuudet
 • Tukiverkosto (yrittäjiä lähipiirissä, yrityskummit jne)

Markkinat

Yrityksen perustamisen ongelmaksi voi tulla liian kilpailtu ala. Jo ennen perustamista yrittäjän kannattaa perehtyä myös toimialansa markkinoihin. Joissakin tapauksissa tämä voi paljastaa suuria haasteita tai suoranaisia ongelmia. Kysyntä ei riitä, alalla on liikaa kilpailua jne. Tästä on hyvä etsiä tilastoja.

 • Markkinoiden kysyntä (Paljonko on toimialan liikevaihto?)
 • Paljonko asiakkaita on?
 • Paljonko kilpailua on?
 • Voittomarginaalit

Kilpailija-analyysi

Tunnista yritykset, jotka ovat suunnitellun yrityksesi lähimpiä kilpailijoita. Kaikki samalla alalla toimivat yritykset eivät ole yrityksen kilpailijoita.

Mitä myydään (tuotteistaminen)

Yrittäjän täytyy selvittää yrityksen myytävät tuotteet ja palvelut. Näille tulee myös miettiä kilpailuetu. Ilman kilpailuetua ei tuotetta tai palvelu kannata edes olla olemassa. Tuotteen tai palvelun ei tarvitse olla parempi tai halvempi, kuin kilpailijoilla, kuitenkin selkeä etulyönti sillä tulee olla.

Esimerkiksi lähikaupat eivät kilpaile hinnalla tai valikoimalla, vaan ne ovat lähempänä asiakasta, kuin isompi kauppa. Yhden yrittäjän konsulttitoimiston taas on mahdollista olla huomattavasti joustavampi kuin suuremman. Kannattaa miettiä, kannattaako hinnalla kilpailla, sillä vain yksi voi olla halvin.

 • Mitä palveluita ollaan tarjoamassa? (tarkempi kuvaus palveluista)
 • Palveluiden hinnoittelu (kauanko palvelun toteuttaminen kestää ja mitkä ovat sen kustannukset. Esim. personal training myydään tuntihinnalla 70€, asiakas maksaa kuntosalimaksut, matkakulut 5€, ALV 13,55€)
 • Mitkä ovat palveluiden edut verrattuna vastaaviin palveluihin kilpailijoilta? (Uuden yrityksen ei kannata keskittyä kilpailemaan hinnalla. Mieti, miksi asiakas ostaisi juuri sinun palvelusi. Pienet eroavaisuudet erottavat palvelut toisistaan. Esim. personal trainer -palveluita asiakkaan ehdoilla, vaikka asiakkaan kotona)
 • Mitä tuotteita ollaan myymässä? (Tarkempi kuvaus tuotteista. Mistä ostetaan jne.)
 • Mitkä ovat tuotteiden edut verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin? (Mikäli tuotteet eivät ole omia, tulee tuotteista ja palveluista rakentaa yleensä parempi kokonaisuus. Esim. Kuntokauppa, jossa asiakkaat voivat käyttää personal trainer -palveluita.)

Tuotteiden hinnoittelu

 • Kuinka tuotteet on tarkoitus hinnoitella?
 • Paljonko tuote maksaa ostaa/valmistaa?
 • Millä hinnalla myydään?

Mikäli tarkoitus on perustaa kauppa, on järkevää käyttää suoraan hinnoittelukerrointa, jolloin jokaisen tuotteen hintaa ei tarvitse erikseen kirjoittaa. Esim. Kuntokaupan tuotteet tilataan Kiinasta, todelliset kustannukset kerrotaan 1,5:llä ja lisätään ALV päälle

Kenelle myydään (asiakassegmentointi)

Hyvät tuote tai palvelu ei vielä takaa menestystä. Vähintäänkin yhtä tärkeää on tietää, kenelle myydään. Lähtökohtaisesti mitä laajempi asiakaskunta, sen halvempi täytyy tuotteen tai palvelun olla. Mahdollisimman tarkka asiakassegmentointi voi alkuun olla hankalaa ja tätä onkin syytä aika ajoin päivittää.

Esimerkiksi pienen lähikaupan asiakaskunta on 500m säteellä kaupasta asuvat. Tämän lisäksi kauppa voi myydä pientilatuotteita, joita ei isommista kaupoista saa, joten asiakaskunta tällöin myös mahdollisesti laajentuisi.

 • Mikä on yrityksen kohderyhmä? (esim. 18-30v pääkaupunkiseudulla yksinasuvat)
 • Mikä on kohdealue, jossa yritys myy? (esim. koko Suomi)

Miten myydään (markkinointi)

Sosiaalinen media on tärkeässä osassa nykypäivän markkinointia

Markkinoinnin perusperiaate on saattaa tuote tai palvelu potentiaalisten asiakkaiden tietoon. Markkinoinnilla lähtökohtaisesti on tarkoitus herättää asiakkaan mielenkiinto, jonka jälkeen tuotteen tai palvelun laatu määrittää tapahtuuko osto vai ei. Esimerkiksi lähikaupan potentiaalinen asiakas laittaa Googlen hakuun kauppa ja ensimmäisenä hakutuloksena tulee tämä lähikauppa. Tämä tapahtuu ainoastaan, mikäli kauppa on rekisteröitynyt Google My Business.

 • Missä myydään? (esim. verkossa ja myymälässä)
 • Miten markkinointi toteutetaan? (esim. GoogleAds, Facebook mainonta tai lehdessä)

Markkinointisuunnitelma

Yrittäjän tulee myös laatia yritykselle markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelma voi olla hyvinkin yksinkertainen alkuun, mutta tärkeintä olisi saada suunniteltua etukäteen, mitä ja milloin markkinoidaan.

Esimerkiksi ravintola voi suunnitella eri kamppanjoita joka kuukaudelle, ja näistä tehtäisiin mainoslaput, jotka jaettaisiin lähialueen asukkaille.

Yrityksen talouden suunnittelu

eCount palvelun mukana tulevalla ohjelmistolla seuraat yrityksen taloutta yhdestä näkymästä

Yrityksen voi nykyisin perustaa ilman pääomaa. Yritystoiminnan jatkuvuuteen tarvitaan kuitenkin hyvin suunniteltu talous. Yrityksen perustamisen jälkeen, ei toiminta ole (välttämättä) heti kannattavaa. Talouden suunnittelussa kannattaa miettiä realistinen näkemys yritystoiminnan kehittymisestä ja ohjata toimintaa tämän mukaan.

Kirjanpito tulee myös miettiä etukäteen, sillä se on pakollinen. Yrityksellä ei ole alkuun asiakkaita (useinmiten), mutta menoja tulee olemaan. Riippuen toimialasta, nämä menot voivat olla useita tuhansia kuukaudessa tai ainoastaan satasia. Kannattaa miettiä, miten yrittäjän toimeentulo ja eläminen turvataan.

 • Paljonko pääomaa tarvitaan yritystoiminnan perustamiseen? (perustetaanko ilman pääomaa vai pääomalla ja rekisteröintimaksut)
 • Mistä saadaan yritystoiminnan rahoitus? (laina, omarahoitus vai muu)
 • Kuinka taloushallinto/kirjanpito hoidetaan? (Tehdäänkö kirjanpito itse vai ulkoistetaanko? Mitä ohjelmistoja käytetään?)
 • Kuinka yrittäjän on tarkoitus tulla toimeen? (Mieti vähintään 6kk eteenpäin. Pärjääkö pelkällä starttirahalla? Onko säästöjä?)

Talouden suunnitelun laskelmapohjat

Laskelmia varten on hyvä käyttää valmiita pohjia. Laskelmapohjia löydät Uusyrityskeskuksen verkkosivuilta täältä.

 • Yritystoiminnan budjettilaskelma
 • Yritystoiminnan rahoituslaskelma

Muuta erityistä

Yrityksen perustamisen kannalta olennaista voi olla myös toimialaan liittyvät haasteet. Nämä kannattaa selvittää etukäteen.

 • Lainsäädäntö (mikäli tuotteiden ja palveluiden myyntiin liittyy erityistä lainsäädännön huomiointia)
 • Tulevaisuuden näkymät (Onko työt lisääntymässä, vähentymässä vai muuttumassa?)
 • Muut esille tuotavat asiat

SWOT

SWOT analyysi on yksi yleisemmistä tavoista strategian kehittämiseen

SWOT tulee sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT on yksi työkalu yrityksen strategian laadinnassa, mutta myös yritystoiminnan oppimisessa. Tämä on nopea tapa kartoittaa kaikki yllä oleva tiiviiseen pakettiin. Tätä kannattaa käyttää esimerkiksi yksittäisten palveluiden kanssa myös, mutta tässä tapauksessa käytä yritykseen kokonaisuudessa.

 • Yrityksen vahvuudet
 • Yrityksen heikkoudet
 • Yrityksen mahdollisuudet
 • Yrityksen uhat

Yrityksen perustamisen ongelmat ja virheet

Yhitömuoto kannatta miettiä muutama vuosi eteenpäin. Osakeyhtiö ei voi ostaa toiminimeä, vaan kyseessä on aina liiketoimintakauppa, ja tällöin yrittäjä on joutunut maksamaan kahden yrityksen perustamisesta. Toiminimen siirtäminen toiselle yrittäjälle, ei myöskään ole mutkatonta.

Osakeyhtiö on hieman kalliimpi perustaessa ja tilinpäätös maksaa jonkin verran, mutta pidemmän päälle osakeyhtiö on parempi valinta.

Jo ennen yrityksen perustamista, tulevalla yrittäjällä on ajatus, mitä haluaisi ja osaisi tehdä. Tähän ei kannata kuitenkaan liiaksi sulkeutua, vaan toiminta ja yritysidea kehittyvät vielä yrityksen perustamisen jälkeenkin. Liiketoimintasuunnitelmaa hahmotellessa tulee esiin jo mahdolliset riskit. Yrityksen perustaminen onkin suureksi osaksi myös riskien hallintaa. Uuden yrityksen ensimmäiset kolme vuotta ovat tyypillisesti ajateltu olevan ne kaikista kriittisimmät.

Työkalujen puute

Yritys ei saa valmiina mitään, minkä pohjalta tehdä asioita. Yksi yleinen tapa on käyttämään tuttuja ohjelmia, esimerkiksi Exceliä, uuden yrityksen toiminnan seuraamiseen. Yrityksen kasvaessa, myös toiminta todennäköisesti kasvaa ja seurattavien asioiden määrä kasvaa. Kannattaa miettiä, mitä kaikkea tulevaisuudessa yritys voisi tarvita ja alkaa selvittämään näiden tarpeiden kustannuksia ja hankkimisajankohtaa. Kun perustamisesta on kulunut hetki aikaa, tarpeita alkaa syntymään.

Esimerkiksi projektinhallinta on osalle yrityksille tärkein työkalu, mutta uudet yritykset eivät välttämättä näe ylimääräisestä työkalusta hyötyä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myöhemmässä vaiheessa otettavat uudet työkalut voivat tulla huomattavasti kalliimmiksi, kuin heti alkuun otetettuna.

Esimerkiksi eCount pienyrityksille palveluun kuuluu taloushallinnon ohjelmisto, kirjanpito, laajennettu asiakkuudenhallinta ja projektinhallinta.

Rahoituksen puute

Yritystä täytyy yleensä rahoittaa jotenkin vielä useamman vuoden jälkeenkin toiminnan aloittamisesta. Riippuen toiminnasta, tämä voi olla ainoastaan, ettei yrittäjä nosta palkkaa. Yrityksessä tarvitaan usein myös pidemmälle tulevaisuuteen rahoitusta, kuin vain ensimmäiset vuodet.

Voitollisetkin yritykset voivat joutua ongelmiin, kun isoihin tilauksiin tehdään ostoja kauan ennen kuin tulot realisoituvat. Yritysten maksukäyttäytyminen aiheuttaa myös ongelmia, sillä keskimäärin yritykset maksavat laskunsa useamman viikon myöhässä.

Kirjanpito

Kirjanpito on pakollinen yritysten järjestää. Voit myös ulkoistaa kirjanpidon. Hyvä kirjanpitäjä auttaa yritystä mahdollisissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa, joten tällaisen hankinta on ehdottoman suositeltavaa. Monelle voikin tulla yllätyksenä, kun pankkitililtä loppuu raha, että missä mentiin vikaan. Tilinpäätös saattaa myös aiheuttaa ihmettelyä, kun tulos onkin miinuksella, vaikka pankkitili olisi kasvanut.

Puutteellisesti tai virheellisesti tehty kirjanpito aiheuttaa ongelmia aina jossakin vaiheessa eli toisin sanoen kuluja. Itse suosittelen tekemään kirjanpidon ja taloushallinnon aina sähköisesti.

Vaikka haluat tehdä itse kirjanpidon, kannattaa tähän käytetty aika huomioida. Kirjanpidon tekeminen itse kuitenkin yleensä tarkoittaa uuden opettelua.

Uusien ja pienten yritysten kirjanpidosta voit lukea täältä.

Realismi

Yrityksen perustaminen perustuu myös ajatukselle “entä jos kaikki meneekin suunnitellusti ja vielä paremmin”, mutta tällainen ajattelu saattaa aiheuttaa ongelmia myöhäisemmässä vaiheessa.

Maailma on täynnä startup yrityksiä, joilla on ollut suuria visioita ja (mahdollisesti) hyvä tuote/palvelu. Tämän jälkeen ollaankin isolla rahalla tätä lähdetty toteuttamaan, kunnes rahat ovat loppuneet kesken, eikä toimintaa pystytä enää millään määrällä rahaa saamaan kannattavaksi. Taustalla on suurempi ilmiö maailmalta, jossa yrityksen omistajat eivät yritä tehdä kestävää yritystoimintaa, vaan saada mahdollisimman arvokkaan yrityksen.

Tästä on lukemattomia esimerkkejä, jopa Suomesta. Menot ja tulot pitää pystyä arvioida realistisesti ja tähän auttaa tekemällä useampia mahdollisia skenaarioita. Hyvä yritys perustuu vakaalle pohjalle.

Starttiraha

Yksi yleisimmistä yrittäjän tuista on starttiraha. Kun olet saanut liiketoimintasuunnitelman tehtyä, voit hakea starttirahaa. Starttiraha on hyvä yrittäjän etu, jolla on tarkoitus mahdollistaa yrittäjän keskittyminen yritykseen ilman suurempaa huolta rahasta.

Starttirahan haku tapahtuu vasta myönteisen starttirahapäätösken jälkeen. Ohjeet starttirahan hakemiseen ja kaiken muunkin starttirahasta löydät täältä.

Yrityksen perustaminen käytännössä

Yrityksen perustaminen on nyt rekisteröimistä vaille valmista. Yrityksen perustamisilmoitus prosessin läpi käyminen on suoraviivaista. Yrityksen perustamista ei kannata tehdä ennen liiketoimintasuunnitelman tekemistä. Mikäli haet starttirahaa, odota myönteinen päätös vielä ennen perustamista. Starttirahaa ei voi saada yrityksen perustamisen jälkeen. Uuden yrityksen perustamisilmoitus annetaan ytj palvelussa osoitteessa https://www.ytj.fi. Kirjaudu palveluun helposti pankkitunnuksilla:

Kirjaudut ytj palveluun yläpalkista

Tämän jälkeen siirry “Yrityksen perustaminen”:

YTJ-palvelun etusivu

Valitse perustettavan yrityksen yritysmuoto (yritysmuodon valinta tehdään usein osakeyhtiön tai toiminimen väliltä) ja täytä tiedot. Sivut ovat selkeät ja jokaiseen kohtaan löytyy omat ohjeensa.

Yritysmuodon valintaYrityksen kannattaa ilmottautua alv- ja ennakonpidätysrekistereihin. Toiminimeä perustaessa, kaupparekisteriin lähtee automaattisesit ilmoitus.Yrityksen perustamisesta tehtävä perustamisilmoitus näkyy YTJ-palvelun oikeassa palkissa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimen) on mahdollista jättää ilmoittautumatta kaupparekisteriin, mutta tämä ei ole suositeltavaa. Tällöin yrityksen rekisteröityminen tapahtuu omaverossa. Kaupparekisteri ilmoitus on tehtävä kaikkien osakeyhtiöiden. Toiminimi voi tämän jättää tekemättä, mikäli sillä ei ole toimipistettä (tai työpistettä).

Kun kaikki tiedot on täytetty, allekirjoitettu ja maksut maksettu, täytyy odottaa rekisteröitymistä. Nopeimmillaan yrityksen perustaminen vie minuutteja, varsinkin jos perustettava yritys on toiminimi ja yrityksen nimi on Tmi + yrittäjän nimi.

YTJ saattaa pyytää muuttamaan nimeä, mikäli patentti ja rekisterihallituksen selvitys havaitsee liikaa yhteneväisyyksiä jonkin toisen yrityksen tai niiden omistamien nimien kanssa. Kannattaa siis mahdollisuuksien mukaan laittaa useampi nimi rekisteröimisvaiheessa. Y-tunnus saadaan heti perustamisilmoituksen rekisteröinnin jälkeen.

ÄLÄ LISÄÄ YRITYKSEN TIETOHIN PUHELINNUMEROA!

Heti yrityksen perustamisen jälkeen, yrittäjät saavat todella paljon huijauspuheluita alkuun, koska uudet yritykset ovat usein tietämättömiä, mitkä ovat hyviä palveluita ja mitkä eivät.

Yleisimpiä huijauksia ovat näkyvyyden tai rekisterin ylläpidon kauppaamisyritykset, kuten asiakasrekistereitä tai puhelinluetteloita. Näihin ei ole pystytty toistaiseksi puuttumaan laissa ja nämä ovat usein toimivia konsepteja, joten eivät tule loppumaan. Kannattaa siis jättää puhelinnumero pois yritystä perustaessa (numeron voit sinne lisätä myös myöhemmin, jos tarve tulee).

Ylimääräiset kauppaamisyritykset häiritsevät myös yrityksen normaalia toimintaa. Mikäli saat aiheettoman laskun, tulee tästä heti reklamoida laskuttajaa. Helposti moni tyytyy vain maksamaan laskun, mutta tämä vain edesauttaa huijauksien jatkumista.

Suomi.fi-valtuudet osakeyhtiössä

Nykyään verottaja muistuttaa yksityishenkilöitä suomi.fi valtuuksista. Verohallinnon palvelut saat yrityksen käyttöön valtuuttamalla. Valtuudet kannattaa erityisesti käydä antamassa yritykseltä yrittäjälle. Kun olet saanut osakeyhtiösi (yritysmuodon vallinnasta riippuen, toiminimeä ei tarvitse erikseen valtuuttaa) rekisteröityä, annat valtuudet helposti osoitteessa suomi.fi. Täältä valitse yrityksen valtuudet:

Suomi.fi valtuudet ovat tärkeä antaa nykypäivänä

Tämän jälkeen valitse ”ANNA VALTUUKSIA”. Käy läpi tarvittavat valtuudet. Täällä voit antaa itsellesi asiointi- ja edustamisvaltuudet. Muistaa antaa molemmat näistä. Tarvittaessa anna myös muille yrityksen edustajille valtuudet.

Yrityksen vakuutukset

Yrityksillä on joitakin pakollisia vakuutuksia, joiden tarkoitus on suojata yritystä, työntekijöitä ja asiakkaita

Yrityksen perustaminen ei vaadi vakuutuksia. Vakuutukset ovat kalliita ja näihin menee usein turhaa rahaa, eikä uudella yrityksellä ole välttämättä mitään tarvettakaan esimerkiksi vastuuvakuutukselle, koska asiakkaita ei vielä ole.

Kun asiakkaita alkaa kertymään ja toiminnan kehittyessä, on selkeää, että riskit lisääntyvät. Tässä vaiheessa kannattaa miettiä, onko vakuutuksille tarvetta. Toisaalta on myös toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia, kuten potilasvakuutus tai ympäristövahinkovakuutus, mutta muuten pakollisia vakuutuksia ei ole (ehkä myös liikennevakuutus, jos yritys hankkii ajoneuvon). Google on tässä paras apua etsimällä toimiala + pakolliset vakuutukset hakusanoilla.

YEL vakuutus

Miten yrittäjä huolehtii eläkkeestä? YEL eli Yrittäjän eläkevakuutus on ainoa jokaisen yrityksen niin sanottu pakollinen vakuutus. Pakollisuus kuitenkin määräytyy tiettyjen ehtojen mukaan:

 • Olet 18-67 vuotias
 • Aiot toimia yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
 • Vastaavasta työstä maksaisit jollekin toiselle vähintään 8 063,57€ vuodessa (2021)

Yrityksen perustamisesta voi kulua jonkin aikaa, ennen kuin kukaan ottaa yhteyttä vakuutuksen tiimoilta. Vakuutus ei ole siis pakollinen heti aloittaessa.

YEL vakuutuksen määrä on yrittäjän itsensä päätettävissä toisinkuin työntekijän ja tämä johtaa muutamiin erikoisiin tilanteisiin:

Osa yrittäjistä maksaa YEL minimin (8 063,57 euroa vuonna 2021) mukaan, vaikka työtulot olisivatkin paljon suuremmat. Tämän mahdollistaa se, ettei yrittäjän nostama palkka välttämättä korreloi ollenkaan työtulon mukaan. YEL pitäisi olla se summa, minkä vastaavasta työstä maksaisit työntekijälle, joten tällä tavalla voidaan pitää YEL paljon pienempänä, kuin mitä pitäisi.

YEL työtulo ja sosiaaliturva

YEL työtuloa käytetään lisäksi sosiaaliturvan laskemiseksi. Näitä tukia ovat muun muassa sairauspäiväraha, kuntoutustuki ja työttömyystuki. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy vasta, kun YEL työtulo on 13 247 euroa (vuonna 2021). Moni maksaakin YEL:iä juuri tämän summan mukaan, jotta työttömyys olisi edes jotenkin turvattu.

YEL vakuutus esimerkkilaskelma

Käydään esimerkin kautta, miten YEL vertautuu eläkemaksuihin. Vuonna 2000 tammikuussa syntynyt yrittäjä maksaa YEL:iä 30 000€ vuositulojen mukaan ja jää eläkkeelle alimmalla mahdollisella eläkeiällä 68v3kk.

 • Elinajanodote miehillä 74,14v ja naisilla 81,01v
 • Maksettu eläke noin 338 602€ (ei ota huomioon 4 vuoden alennusta)
 • Eläke 1520€/kk
 • Saatu eläke 74 vuotiaana 104 880€ (”tappiota” 233 722€)
 • Saatu eläke 81 vuotiaana 232 560€ (”tappiota” 106 042€)

Yllä olevan esimerkki henkilön tulisi elää 18v7kk eläkkeelle jäämisen jälkeen, jotta hän saisi takaisin maksetun eläkkeensä, eli melkein 89 vuotiaaksi.

Sama henkilö, mutta maksaa minimi YEL työtulon mukaan ja sijoittaa erotuksen 5% vuosikorolla (inflaatio jätetty huomioimatta).

 • Maksettu eläke noin 91 002€
 • Eläke 837,59€/kk (tämä on takuu eläke 2021, sillä maksettu eläke tekisi 409€/kk)
 • Sijoitus 440€/kk, säästetty 248 600€, tuotto 721 510€ (5% vuosituotto) – 34% verot = 724 796,60€
 • Saatu eläke 74 vuotiaana 57 793,71€ (”tappiota” 33 208,29€)
 • Saatu eläke 81 vuotiaana 128 151,27€ (”voittoa” 37 149,27€)

Maksamalla lähes 4 kertaisen eläkkeen, on tulevaisuuden eläke alle 2 kertainen. Yllä olevasta esimerkistä voit helposti nähdä, miksi YEL ei ole monen yrittäjän valinta eläkesäästämäsiin. Toki itse sijoitettuna summa voi olla helposti paljon pienempi tai paljon suurempi. Lisäksi tärkeä huomio on, että jo maksettuja eläkkeitä ei saa takaisin kuollessa, ainoastaan leskeneläkkeen kautta on mahdollista saada jotain (lisää voit lukea täältä).

YEL on kuitenkin aina maksettava, nosti yrittäjä palkkaa tai ei. Lisäksi täysipäiväinen yrittäjä katsotaan käytännössä aina velvolliseksi ottaa YEL, vaikka yrityksellä ei olisi mitään tuloja, eikä yrittäjä nostaisi mitään etuutta. Tällöin liian suuret YEL maksut voivat olla hyvin ongelmallisia.

 • Aloittava yrittäjä saa 22% alennuksen 4 vuodeksi
 • Minimisumma 8 063,57€ (2021)
 • Minimisumma peruspäivärahan saamiseksi 13 247€
 • Pieni säästö maksettaessa pienemmissä erissä

Työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen eli pakollinen vakuttus mikäli yrityksellä on työntekijöitä (toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, omistajat eivät ole työntekijöitä), joille on maksettu kalenterivuoden aikana yli 1 300€ palkkaa.

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus on pakollinen niille yrityksille joilla on työntekijöitä, ja joiden työehtosopimus sitä vaatii.

Yrityksen perustaminen yhteenvetona

Ennen yrityksen perustamista, tee liiketoimintasuunnitelma. Hyvä liikentoimintasuunnitelma on kaikkien hyvien yritysten pohjana. Tällä voidaan välttyä monelta yrityksen perustamiseen liittyvät ongelmat. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on vaivansa arvoinen, joten tähän kannattaa panostaa.

Yrityksen perustaminen itsessään on mutkatonta, mutta ennen yrityksen perustamista täytyy saada liikeidea selkeytettyä. Yrityksen perustamisen yhteydessä yleensä mietitään, mikä voi mennä pieleen ja miten riskejä minimoidaan. Kannattaa myös muistaa ajatella, entä jos tämä onnistuu suunnitellusti ja yritys menestyy.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA TILITOIMISTO

eCount auttaa yrityksen perustamisessa

Miten tilitoimisto liittyy yrityksen perustamiseen? Yrityksen perustamiseen liittyy halu saavuttaa jotain enemmän kuin työntekijänä. Oli tämä sitten vapaammat työajat tai paremmat ansiotulot, kannattaa tämä jo etukäteen tiedostaa. Toiminnan saamiseksi halutunlaiseksi, voi, yrityksestä ja panostuksesta riippuen, mennä viikkoja tai vuosia. Mitä nopeammin taustaprosessit ovat kunnossa ja pystyssä, sen nopeammin keskittyminen varsinaiseen työhön voi alkaa.

Jos alkuun ei ole tuloja, ei mielellään haluta käyttää rahaa palveluihin. Yritystoiminnan voit aloittaa hyvinkin pienellä panostuksella, mutta jossain vaiheessa on tarve maksullisille palveluille. Tässä vaiheessa nämä saattavat maksaa huomattavasti enemmän kuin, mitä oltaisiin maksettu siihen pisteeseen saakka.

Seuraavista syistä tilitoimisto kannatta valita jo ennen yrityksen perustamista:

 • Saat apua starttirahan hakemisessa. Liikeidea voi olla selkeä, mutta sen kirjoittaminen paperille uskottavaan muotoon saattaa olla haaste. Lisäksi starttirahaa varten tarvitaan erinäköisiä laskelmia, joissa tilitoimisto voi auttaa. Yritystoiminta on myös uskottavampi, mikäli mukaan otetaan aikaisessa vaiheessa ulkopuolisia palveluita.
 • Saat apua pankin valinnassa. Jokaisella pankilla on oma hinnastonsa, ja uusi yrittäjä ei välttämättä tiedä, mitä palveluita tulisi avata. Pelkkä pankkitilin avaaminen ei usein riitä, vaan yritys tarvitsee jossain vaiheessa Web Services yhteyden, jotta kirjanpito voidaan hoitaa tehokkaasti.
 • Saat apua ohjelmistoissa ja laitteistoissa. Tilitoimistolta löytyy yleensä paljon kirjanpidon ulkopuolisia palveluita. Esimerkiksi eCount-palveluun voidaan sisällyttää vaikka kassa ja maksupääte (katso), sekä muuta tarvittavaa laitteistoa yrityksen tarpeisiin.
 • Rahaa säästyy. Kaikki manuaalinen työ eli aika on kallista. Tähän kuuluu esimerkiksi tietojen siirtäminen, joita olemassa olevan yrityksen täytyy siirtää, mikäli tilitoimistoa ollaan vaihtamassa. Esimerkiksi puoli vuotta vanha yritys, jolla ei ole tilitoimistoa, pitää kirjaa menoista ja tuloista paperilla. Jossain vaiheessa huomataan, ettei osaaminen tai aika riitä kaikkiin pakollisiin ilmoituksiin verottajalle ja tässä vaiheessa otetaan mukaan tilitoimisto. Nämä tiedot täytyy syöttää käsin (tai vähintään tietoja joudutaan muokkaamaan niin, että ne menevät tiedoston ajona järjestelmään). Tämä saattaa maksaa jo saman verran, kuin puolen vuoden kirjanpito olisi maksanut. Lisäksi ohjelmien kouluttaminen ei ole ilmaista. Riippuen otetusta kokonaisuudesta, voi tämä maksaa helposti useita tuhansia euroja. Näin nähdään, että säästämällä ei säästettykkään.

Mikäli kirjanpito ei ole ominta alaa, on se hyvä ulkoistaa tilitoimistolle. Yrittäjän keskittyminen on parempi ohjata yrittäjän ydinosaamiseen. Kannattaa kiinnittää huomiota, mitä kirjanpidon mukana tulee. Esimerkiksi eCount palvelun mukana saat taloushallinnon ohjelmat kirjanpidon kanssa. Katso mitä kaikkea eCount palvelu sisältää.

Uusien yritysten kirjanpidosta voit lukea täältä.

eCount palvelu

eCount palvelu on suunnattu pienille ja uusille yrityksille, jotka haluavat modernin taloushallinnon ilman keinotekoisia rajoituksia. Palvelu keskittyy pitkälti automaatioon ja henkilökohtaiseen palveluun, joten apua yrityksen perustamiseen on myös tarjolla.

Miten paljon yrityksen perustaminen maksaa tilitoimiston avulla?

Yritykset joutuvat kilpailemaan asiakkaista. Helpoin tapa, miten yritys erottuu kilpailijosta, on tarjota jotain, mitä toinen yritys ei tarjoa. eCount on suunnattu erityisesti uusille ja pienille yrityksille, joten yrityksen perustamispalvelut sopivat hyvin palvelun tarjontaan.

Yrityksen perustaminen on eCount palvelun kautta ilmaista. Tämän voisi ajatella maksavan työtuntien mukaan eli mahdollisesti noin 100€/h. Tämä on kuitenkin merkittävä kulu isolle osalle, minkä takia olen itse tehnyt näitä ilmaiseksi tietyin ehdoin.

Nämä ehdot ovat, että yrityksen perustamisen jälkeen yritys siirtyy tilitoimiston asiakkaaksi ja tämän jälkeen voidaan tehdä varsinaisen toimeksiantosopimus. Sen jälkeen yleisissä sopimusehdoissa on 2kk irtisanomisaika. Yhdessä alkuavustuksen ja palvelun laadun tulisi vakuuttaa asiakas jatkamaan tilitoimiston asiakkaana. Itse uskon, että eCount palvelu on hyvä, ja tämä onkin helppo tapa osoittaa se asiakkaalle.

Oletko perustamassa yritystä? Tarvitsetko nykyaikaisen taloushallinnon? Oletko vaihtamassa kirjanpitoa? Meiltä saat kaikki nykyaikaiseen sähköiseen taloushallintoon fiksusti ja tehokkaasti.

Yrityksesi taloushallintoon on olemassa paljon ratkaisuja, mutta eCount pyrkii olemaan aidosti yhden paikan tilitoimisto eli toiminnot ja laskut tulevat yhdestä paikkaa.

 

Ota yhteyttä

Oletko perustamassa yritystä? Tarvitsetko nykyaikaisen taloushallinnon? Oletko vaihtamassa kirjanpitoa? Meiltä saat kaikki nykyaikaiseen sähköiseen taloushallintoon fiksusti ja tehokkaasti.

Tomi Joki-Hollanti
Yrittäjä, eCount
tomi.joki-hollanti@ecount.fi
050 441 7748

Tomi Joki-Hollanti, yrittäjä

Jätä yhteydenottopyyntö