Työstä ja ajasta maksetaan rahaa. Tämä raha voi olla työkorvaus tai palkka.

Rajanveto näiden välillä on tärkeää, sillä se määrittää maksajan ja saajan velvollisuudet.

Palkan määritelmä

Palkkaa maksetaan työsuhteessa olevalle korvauksena työstä tai ajasta. Tällöin tekijän ja maksajan välille on tehty työsopimus.

Palkkana voidaan myös pitää luontaisetuja, kuten puhelinetua tai liikuntaetua.

Palkka on pääsääntöisesti työsuhteesta maksettava korvaus

Työkorvauksen määritelmä

Kaikki työ, joka ei ole palkkaa, on työkorvausta. Pääsääntöisesti työkorvaus on työsuoritteesta saatu korvaus, joka ei ole jatkuvaa.

Esimerkiksi terassin rakentaminen, joka tapahtuu kertaluontoisesti, olisi työkorvaus. Tästä tehdään yleensä toimeksiantosopimus.

Työkorvaus on luonteeltaan yritysten välillä tapahtuvaa työtä, mutta joka ei täytä palkan tunnusmerkkejä. Työkorvausta voidaan maksaa myös yksityishenkilölle.

Palkkaa vai työkorvausta?

Miksi nämä tarvitsee eritellä?

Suurin syy on raha. Yrityksen ei tarvitse maksaa sivukuluja työkorvauksesta. Lisäksi työkorvaus on suoraviivaisempi maksetun summan puolesta.

Vaikka arkikielessä puhutaan kaikesta työstä palkkana, ei palkkaaminen aina kannata. Pienempiä ja yksittäisiä töitä ei kannata tehdä palkkasuhteessa. Jos naapurin “palkkaa” maalaamaan aidan, ei tätä kannata tehdä palkkasuhteena vaan työkorvauksena.

Otetaan vaikka parin henkilön tilitoimisto esimerkiksi. Työt lisääntyvät huomattavasti vuodenvaihteessa, kun alkaa tilinpäätösten laadinta kaiken normaalin rutiinin lisäksi. Tällöin tilitoimisto voisi palkata työntekijän osa-aikaisesti. Tätä työntekijää varten jouduttaisiin hommaamaan tapaturmavakuutus, työterveys, eläkevakuutus jne. muutaman kuukauden hommaa varten. Kun sama hoidetaan työkorvauksena, välttyy yritys kaikelta tältä. Mikäli kyseessä on yksityinen henkilö, pidättää tilitoimisto vain ennakonpidätyksen verokortin mukaan.

Työkorvaus vai palkka voi olla joissain tapauksissa hankala määrittää

Muodollisia tunnusmerkkejä: palkka vai työkorvaus

Selkein työsuhteen tunnusmerkki on työsopimus.

Työkorvauksesta käytetään nimitystä toimeksiantosopimus.

Vaikka yritys olisi tehnyt toimeksiantosopimuksen, ei se vielä tarkoita, että henkilö ei olisi palkkasuhteessa.

Palkkaa pitäisi maksaa jatkuvasta työstä ja palkkasuhteen tunnusmerkkejä ovat:

  • Työnantajan direktio-oikeus.

  • Työnantaja määrittää työpaikan, välineet, teko tavan, asusteen.

  • Työnantaja maksaa korvauksia työnteosta aiheutuneista kustannuksista (esim. matkakulut).

Kevytyrittäjä ja työkorvaus

Kevytyrittäjyys on monesti tapa kiertää palkan maksamista. Kevytyrittäjille (ja oikeille toiminimiyrittäjille) maksetaan työkorvaus, vaikka työ olisikin hyvin palkkasuhteen omaista.

Työkorvaus onkin mahdollistanut kevytyrittäjyyden ilman omaa y-tunnusta.

Lue lisää kevytyrittäjyydestä ja sen ongelmista ja heikkouksista.

Kevytyrittäjät saavat työkorvausta

Miten työkorvaus ilmoitetaan tulorekisteriin

Työkorvaus poikkeaa palkasta myös tulorekisteri ilmoitusten osalta. Koska työkorvaus ei ole palkkaa, joutuu työkorvauksen maksaja tarkastamaan, kuuluuko työkorvauksen saaja ennakonperintärekisteriin.

Ennakonperintärekisteriin voi rekisteröityä y-tunnuksella. Ennakonperintärekisteri kertoo sen, että siihen kuuluva yritys tai yhteisö hoitaa itse ennakonpidätyksen. Käytännössä tämä on yrityksille pakollista ja ennakonperintärekisteriin kuulumaton yritys on lähtökohtaisesti hyvin epäilyttävä, koska verohallinto poistaa ennakonperintärekisteristä yritykset, jotka eivät hoida velvollisuuksiaan.

Mikäli työkorvauksen saaja on yksityishenkilö ilman y-tunnusta, tulee työkorvauksen maksajan ilmoittaa tämä tulorekisteriin normaalin palkan tavoin.

Työkorvaus ilmoitetaan tulorekisteri koodilla 336. Samalla täytyy ilmoittaa myös ennakonpidätys. Sosiaalimaksuja ei ilmoiteta, sillä näitä ei työkorvauksesta peritä.

Tilitoimisto palkanlaskentaan avuksi

Palkkojen ja työkorvausten maksaminen voi olla joskus haastavaa. Tällöin kannattaa ehdottomasti ulkoistaa palkanlaskenta tilitoimistolle. Tilitoimistosta saat kaiken tarvittavan tuen oikeaoppiseen palkan ja työkorvauksen maksamiseen.

eCount on erikoistunut pienten yritysten kokonaisvaltaiseen taloushallintaan, johon kuuluu myös palkanlaskenta ja työkorvausten maksaminen. Lue lisää eCount palvelusta.