Nykypäivänä yrittäjyyden ja työntekijän välinen raja on hämärtynyt. Tämä on ymmärrettävää, sillä työntekijä aiheuttaa palkkaansa isommat kustannukset erinäköisten vakuutuksien myötä. 3000€ kuukaudessa tienaava työntekijä maksaa n.4500€ kuukaudessa työnantajalle (riippuen toimialasta). Jos työntekijä siirtyisikin yrittäjäksi, säästäisi yritys heti 1500€ per kuukausi.

Parhammillaan tämä järjestely hyödyttää myös työntekijästä yrittäjäksi ryhtyvää, sillä palkka voi nousta ja eläkettä ei tarvitse maksaa täyden palkan mukaan. Tällöin 3000€ työntekijänä, voi muuttua 3500€ yrittäjänä tienattavaan. Käteen jäävässä rahassa ero voi olla jo 700€ luokkaa.

Tämä artikkeli ei kosketa ylläolevia tapauksia, sillä yhden ihmisen konsulttiyrityksiä on paljon ja yrityksen ympärille voi rakentua ajanmittaa monia kokonaisuuksia. Tämä artikkeli avaa, miksi mielestäni kevytyrittäjyys on käytännössä nykypäivän huijaus, jolla yrittämisen riski siirretään työntekijöille ilman yrittäjänä toimisen etuuksia.

Markkinoilla on lisäksi erinäköisiä alustoja, joiden tarkoitus on yhdistää työnetsijä ja työntekijä. Näiden alustojen palvelumaksut ovat ymmärrettäviä, sillä palvelumaksu sisältää sekä työntarjonnan, että maksujen välityksen. Nämä ovat mielestäni hyviä palveluita, joten artikkeli ei kosketa myöskään tällaisia alustoja.

Mikä kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjä on laskutuspalvelun kautta laskuttava yksityishenkilö. Tarkoituksena on ollut, että yksityishenkilö voisi tehdä helposti, perustamatta yritystä, työn ja laskuttaa sen. Ajatus on siis, että laskutuspalvelu hoitaa kaiken, paitsi työn tekemisen.

Palveluntarjoaja pidättää ennakonpidätyksen ja tekevät tulorekisteri-ilmoituksen. Tämän jälkeen summasta otetaan vielä palvelumaksut, mahdolliset vakuutukset, ja loppu tilitetään työn tehneelle.

Kevytyrittäjälle ei tämän hetkisen kirjanpitolain mukaan muodostu kirjanpitovelvollisuutta, joten tästäkään ei tarvitse huolehtia. Toki tähän tulee lähivuosina varmasti tarkennuksia.

Kevytyrittäjä siis pystyy laskuttamaan työn ilman y-tunnusta. Tästä työstä lisämaksua vastaan menevät kaikki verottajan vaatimat ilmoitukset.

Kevytyrittäjä ei ole laissa mainittu termi, joten tällä termillä viitataan yksityishenkilöihin, jotka laskuttavat laskutuspalvelun kautta.

Laskutuspalvelu hoitaa kaiken tarvittavan, mutta ei ilman kustannuksia.

Kenelle kevytyrittäjyys ei sovellu?

Ennen kuin tarvitsee miettiä kevytyrittäjyyden ja toiminimen vertailua, on hyvä käydä tilanteita, joissa kevytyrittäjyyttä ei edes kannata lähteä harkitsemaan.

Harjoitat tavarakauppaa.

Kevytyrityspalvelut ovat lähtökohtaisesti huonoja vaihtoehtoja harjoittaa minkäänlaista osto ja myyntitoimintaa. Ostoja ei osassa palveluista pystytä ollenkaan syöttämään järjestelmään tai osassa ne pitää syöttää manuaalisesti itse.

Haluat maksimoida käteen jäävän rahan.

Kevytyrittäjäpalvelut on tarkoitettu helpoksi yhden klikkauksen palveluksi. Tällöin kustannukset ovat kalliimpia kuin hieman enemmän vaivaa näkemällä. Yrityksen perustaminen on se työläin vaihe, jonka jälkeen yritys voi käytännössä keskittyä yksinomaan yrityksen varsinaisiin töihin. Yrityksen perustamisesta löydät ohjeet täältä.

Harjoitat jotain luvanvaraista toimintaa.

Kevytyrittäjäpalveluita ei ole suunnattu lupia vaativiin töihin, kuten taksialalle tai LVI hommiin. Tämä on toki palvelusta riippuvainen.

Kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Kevytyrittäjyys sopii käytännössä kenelle tahansa, joka ei välitä ylimääräisistä kuluista tai omista oikeuksista työntekijänä.

Parhaimmillaan kevytyrittäjäpalvelut ovat hyvin satunnaisesti työtä tekevien vaihtoehto esimerkiksi nuoren ruohonleikkuu kesäisin. Nämä palvelut ovat kuitenkin kehittyneet työmarkkinoiden mukana siihen, että kaikkia työntekijöitä kannustetaan olemaan kevytyrittäjiä, varsinkin matalapalkka-aloilla.

Mikä on toiminimi?

Toiminimi on virallinen yritysmuoto. Toiminimen perustaminen tapahtuu itse PRH kautta. Perustaminen tapahtuu pelkällä ilmoituksella, sillä toiminimi on henkilöyhtiö. Tämä tarkoittaa, että yrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen toiminnasta eli tappioista.

Kaikki sopimukset ja sitoumukset toiminimiyritys tekee yrittäjänä.

Toiminimiyrittäjä vastaa henkilökohtaisesti kaikesta velasta

Vain yksi asiakas

Ennen linjaus yrittäjyydestä oli hyvin selkeä. Mikäli “yrittäjällä” on vain yksi asiakas, on kyseessä työsuhde. Toki asia ei näin yksinkertaista ihan ole, sillä yksi asiakas voi työllistää pitkäksi ajaksi kerrallaan.

Jokainen voi miettiä, voiko jatkuvaa ja kannattavaa yritystoimintaa rakentaa yhden asiakkaan varaan. Nykypäivänä on tullut useammalle alalle tavaksi “palkata” yrittäjä ja näin ollen välttää työnantajan vastuut.

Ensinmäiset yrittäjä työntekijät tulivat kampaamoiden vuokratuoleihin, jossa työntekijää etsittiin vuokraamalla yhtä asiakaspaikkaa “yrittäjälle”. Vuokra on usein sidottu täysin “yrittäjän” tekemään laskutukseen ja jotkut paikat tarjoavat “takuupalkkaa” vielä päälle. Tällöin työntekijän on helppo lähteä yrittäjäksi, sillä riskejä ei juuri ole. Todellisuudessa suurin osa näistä kampaamoista palkkaavat työntekijän. Esimerkiksi yrittäjällä on paljon vapauksia, joita ei lähtökohtaisesti voi rajata.

Nykyisin maailmalla kiistellään hyvin näkyvästi erinäköisten lähettien yrittäjyysasemasta. Lähes kaikissa tapauksissa ruokalähettien asema on todettu olevan työntekijä. Tässä yritykset yrittävät vedota siihe, että lähetit ovat usealla yrityksellä töissä.

Työsuhteen tunnusmerkistö

Nykypäivän työsuhteen tunnusmerkistö on työnantajan määräämis- ja valvomisoikeus. Työntaja voi siis päättää:

  • Mitä työtä tehdään

  • Milloin työt tehdään

  • Miten työt tehdään

  • Missä asusteessa työt tehdään

Työsuhteen tunnusmerkit luetaan myös työsopimuslaissa. Laki antaa viisi perustunnusmerkkiä, jotka ovat:

  • Sopimus

  • Ansiotyön tekeminen

  • Työn tekeminen toiselle

  • Vastikkeellisuus

  • Työnantajan direktio-oikeus

Aina käytetään kuitenkin kokonaisarviota tilanteesta. Lähtökohtaisesti, mikäli tehdään sopimus toisen yrityksen kanssa, voi tämä yritys itse määritellä miten asiat hoidetaan, kunhan ne hoidetaan sovitun mukaisesti. Tästä on helppo ymmärtää, miksi työneuvoston lausunnossa todettiin, että ruokalähetteinä työskentelevät ovat todellisuudessa työsuhteessa. Jos “yrittäjä” ei saa edes päättää, missä vaatteissa työnsä tekee, ei kysessä voi olla yritysten välinen sopimus.

Työnantajan vastuut

Raha on suurin syy siirtää työntekijät yrittäjiksi. Työntajalla on vastuu tehdystä työstä, sekä velvollisuus työntekijöitään kohtaan. Näitä velvollisuuksia on useita kymmeniä, riippuen toimialasta ja toiminnan laajuudesta.

Kaikista kalleimmat vastuut ovat eläkemaksut, työterveyden järjestäminen ja erinäköiset vakuutukset. Esimerkiksi pelkästään eläkemksu tuo jo noin 20% lisää maksettavan palkan päälle.

Työnantajalla on vastuita työntekijöitä kohtaan.

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijällä on aina lojaliteettivelvoita työantajaa kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Näin ollen työntekijän tulisi toimia työnantajan edunmukaisesti, eikä hän saisi toiminnallaan aiheuttaa työnantajalleen vahinkoa.

Työntekijä ei myöskään yleisesti saa harjoittaa kilpailevaa yritystoimintaa työnantajaa vastaan. Tämä paljastaa usein kampaamoalalla vuokratuolilla työskentelevien “yrittäjien” olevan oikeasti työntekijöitä, sillä työnantaja pitää kaikkia liikkeessä asioivia henkilöitä yrityksen asiakkaina, jotka yritys omistaa.

Usein lojaliteettivelvoitteesta ei ole niin suurta hyötyä, että sen perusteella kannattaisi työhön palkata työntekijä yrittäjän sijasta. Suomessa pätee kuitenkin rikoslaki, jolloin myös yrittäjä on vastuussa, mikäli se aiheuttaa vahinkoa sanomisillaan.

Yrittäjän oikeudet

Yrittäjällä on oikeus päättää kaikesta, miten hän toimii. Sopimuksilla voidaan antaa raamit toiminnan ympärille, mutta yrittäjä voi aina päättää mikä on paras tapa tehdä asioita.

Tämä johtaa siihen, että jos toimintatapa ei miellytä, voidaan sopimus purkaa huomattavasti helpommin kuin työsuhde.

Lähtökohtaisesti siis yrittäjä voi päättää itse esimerkiksi mihin kellon aikaan työt tekee. Alihankinta on asia erikseen, mutta tämä koskettaa lähinnä isompia yrityksiä.

Kevytyrittäjyys vai toiminimi

Kevytyrittäjyys ei ole oikea termi, joten kukaan ei ole oikeasti kevytyrittäjä. Osa kevytyrittäjä palveluista tarjoaa heidän kautta y-tunnuksen, jolloin kyseessä olisi pikemminkin “Kevytyrittäjä palvelun kautta toiminimi vai toiminimi”. Osassa palveluista taas y-tunnus on suoraan kevytyrittäjä palveluita tarjoavan y-tunnus. Tällaisessa tapauksessa ei ole myöskään kyse yrittäjyydestä.

Kevytyrittäjyys

Kevytyritys palveluiden on tarkoitus olla helppo tapa ihmisten hoitaa kertaluontoisia laskutuksia, joko yrityksille tai yksityishenkilöille ilman omaa yritystä. Moni myykin ajatuksella “laskuta ilman yritystä”. Todellisuudessa kuka vain voi kirjoittaa laskun ja lähettää sen, kunhan vain tekee asianmukaiset ilmoituset verottajalle.

Kevytyrittäjyys sopii siis satunnaisesti ja sivutoimisesti työtä tekeville. Käytännössä alle 10 000 euroa vuodessa laskutuksen alittavalle henkilölle.

Nämä ovat sitten kehittyneet työmarkkinoiden halun mukaan siihen pisteeseen, että palvelu tarjoaa myös y-tunnuksen. Tällöin työnataja voi ohjata työntekijän perustamaan itselleen yrityksen muutamalla klikkauksella ja samaan aikaan valtiolle sanoa, että “tottakai työntekijä toimii yrittäjänä, onhan hänellä y-tunnus”.

Kevytyrittäjän verovähennykset tulee tehdä henkilökohtaiseen veroilmoitukseen, eikä yrittäjän etuuksia ole.

Kevytyrittäjä ei voi maksaa palkkaa ulkopuoliselle työntekijälle.

Laskutuspalvelun kautta laskutus

Laskutuspalvelut, eli suuressa osassa tapauksista kevytyrittäjyys palvelu, on satunnaisesti laskuttavalle varmasti helpompi tapa, kuin erillisen työsopimuksen tekeminen työntilaajan kanssa. Tällöin laskutuspalvelu hoitaa ennakonpidätyksen toimittamisen ja tulorekisteriin ilmoittamisen (kumpikaan ei itsessään ole mitenkään erityisen vaikeaa).

Toiminimi

Toiminimen perustaminen on kevytyrittäjäpalveluita tarjoavien yritysten mielestä vaikeampaa ja hitaampaa, kuin pelkästään kevytyrittäjäpalvelun käyttöönotto. Lisäksi toiminimen perustaminen maksaa 60 euroa sähköisellä ilmoituksella.

Toiminimi on oikea yritys, joka voi halutessaan palkata työntekijöitä tai suorittaa tilatun työn alihankintana. Toiminimi ei voi maksaa yrittäjälle palkkaa, mutta tuloksen järjestelyä varten voi tehdä hankintoja yritystoimintaa varten.

Kevytyrittäjyys voi olla joissain tapauksissa oikea valinta

Laskutuspalvelun kautta laskuttavat maksavat enemmän

Laskutuspalvelu on yleesä kalliimpi vaihtoehto päätoimisesti laskuttavalle. Joissain tapauksissa voi kuitenkin laskutuspalvelu olla halvempi toki.

Seuraavassa vertailussa käytetään eCount palvelun hinnastoa (joka on myös osakeyhtiölle sama) ja kevytyrittäjyys palveuissa yleisesti käytettyä 5% palvelumaksua.

Käytetään 30 000€ liikevaihtoa ja 15 laskua vuodessa.

Toiminimi:

Kuukausimaksu 89€/kk * 12 = 1068€

15 tapahtumaa * 0,55€ = 8,25€

Veroilmoitus 69€

Yhteensä 1 145,25€

Kevytyrittäjyys:

30 000€ * 0,05 = 1 500€

Yllä oleva esimerkki vastaa siis 2 500€ alvitonta myyntiä kuukaudessa tekevän yrityksen tuloja. Kevytyrittäjyys palveluissa hinnat nousevat myynnin noustessa, kun taas oikean tilitoimiston kanssa nämä pysyvät samassa (tilitoimistojen hinnoittelun ongelmista voit lukea täältä).

Mikäli tarkoitus on myydä satunnaisesti eikä päätoimisesti, on kevytyrittäjyys palvelu helppo ja edullisempi vaihtoehto.

Lisämaksut

Vaikka moni kevytyrittäjyys palveluita tarjoava mainostaa tiettyä % osuutta laskutetusta työstä, ei todellisuus ole aina tämä.

Käytännössä kaikissa palveluissa on mahdolisuus moniin eri lisäpalveluihin, jotka nostavat hintaa entisestään.

Erinäköiset vakuudet tuntuvat olevan suosituimmat lisäpalvelut. Nämä nostavat palvelun hintaa 2-5% laskun loppusummasta. Vakuutuksia saattavat olla vastuuvakuutuksia tai tapaturmavakuutuksia esimerkiksi.

Vakuutuksien lisäksi tarjolla on erilaisia “rahat tilille heti laskun lähettämisen yhteydessä”. Näissä tapauksissa puhutaan laskun rahoituspalveluista. Kevytyrittäjyys palveluntarjoajasta riippuen, kustannukset ovat 2,5-5% laskun loppusummasta.

Näin voidaan saada jopa 10% lisäkulut, kun omalla yrityksellä vastaavat olisivat alle puolet ja valittavissa itse kaikista palveluntarjoajista.

Paljonko yrittäjän pitää laskuttaa, että hänelle jäisi enemmän käteen oikean tilitoimiston kanssa, kuin laskutuspalvelun kautta, riippuu täysin palveluista. Mutta n.3 000€/kk laskutuksella laskutuspalvelut/kevytyrittäjä palvelut tulevat kalliimmiksi, kuin esimerkiksi eCount palvelu.

Esimerkiksi voit liittää eCount palveluun rahoituksen laskuille, joiden kustannukset ovat murto-osan kevytyrittäjäpalveluiden veloittamasta. Lue lisää.

Kevytyrittäjän verotus

Kevyrittäjä maksaa ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun laskustaan. Tämän hoitaa palveluntarjoaja. Varsinaista mahdollisuutta siis mihinkään vähennyksiin ja etuuksiin ei ole, muuta kuin verokorttiin täytettävien vähennysten muodossa.

Kirjanpito

Kirjanpito on monimutkainen asia kevytyrittäjyys palveluissa. Osa tarjoaa, osa ei. Osalla maksaa, osalla ei (kunhan laskutus on tarpeeksi suurta). Kirjanpito ei ole vaikeaa ja kaikkien elinkeinotoimintaa harjoittavien on sitä pidettävä. Kuten yllä olevasta esimerkistä näemme, mikäli laskutusta kertyy 30 000€ vuodessa, on tilitoimisto huomattavasti halvempi vaihtoehto. Tilitoimiston kautta saa laskutuksen, mutta myös laajemmat kokonaisuudet käyttöön.

Tähän voisi vielä lisätä muut tarpeettomat kulut laskutuspalvelun kautta laskutetuista töistä, mutta jo pienilläkin summilla, on toiminimi huomattavasti kannattavampi.

Tilitoimistossa on myös laaja osaaminen kirjanpidosta, jonka avulla yrittäjä voi säästää huomattavan paljon rahaa erinäköisten vähennysten myötä.

Lisäksi pienen tilitoimiston kanssa, yrittäjä asioi todennäköisesti yrityksen omistajan kanssa. Tällöin palvelu on suurella todennäköisyydellä huomattavasti halvempaa, nopeampaa ja joustavampaa.

Lue lisää uusien ja pienten yritysten kirjanpidosta.

Kevytyrittäjä maksaa enemmän

Vähennykset

Moni kevytyrittäjäpalvelu perustuu ainoastaan laskujen lähettämiseen, eikä niiden vastaanottamiseen. Osa palveluista ohjaa tekemään vähennykset suoraan omaan henkilökohtaiseen verotukseen

Arvonlisävero

Laskutuspalvelun kautta laskuttaessa tulee laskulle lisätä arvonlisävero, vaikka laskuttaisikin ilman omaa toiminimeä. Arvonlisäverotonta töitä toki on, kuten terveydenhuollon palvelut.

Ilman omaa y-tunnusta, menettää työntekijä arvonlisäveron valtiolle, siinä missä y-tunnuksen omaava voi tämän hakea alarajahuojennuksen kautta arvonlisäveron takaisin.

Kevytyrittäjän vähennykset

Alv-alarajahuonennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus koskettaa yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 30 000 euroa vuodessa. Alle 15 000 euron liikevaihdolla toimiva yritys saa tilittämänsä arvonlisäveron takaisin täysimääräisenä eli 15 000€ kohdalla takaisin saadaan 3600€.

YEL vakuutus

YEL eli yrittäjän eläke vakuutus on pakollinen, mikäli Yel työtulo ylittää 8 261,71 € vuonna 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että olet velvollinen ottamaan Yel vakuutuksen, mikäli tekemästäsi työstä olisit valmis maksamaan jollekin toiselle (työntekijälle) 8 261,71€ vuoden aikana.

Kun raja ylittyy, on vakuutus otettava. Tästä ollaan hyvin tarkkoja ja ainoastaan tilapäisesti yksittäisiä töitä laskuttava kevytyrittäjä voi tämän jättää ottamatta.

Monessa tapauksessa minimi YEL työtuloa enempää maksamalla ei saada mitään hyötyä. Toinen raja on 13 573€ (2022), jolloin yrittäjä voi liittyä työttömyyskassaan.

YEL työtuloa käytetään yrittäjän tulojen vahvistamiseksi, ei siis palkkatuloja.

Työttömyydestä yrittäjäksi siirtyessä, ei tarvitse heti ottaa YEL vakuutusta, vaan yrittäjän päätoimisuus tai sivutoimisuus arvioidaan vasta neljän kuukauden päästä yritystoiminnan aloittamisesta. Mutta mikäli tiedät aloittavasi päätoimisen yrittäjyyden, kannattaa YEL vakuutus ottaa mahdollisimman pian.

Työttömyysturva

Vaikka laki ei tunne termiä kevytyrittäjä, tunnistaa se kuitenkin kevytyrittäjänä tehdyn työn. Tämä tarkoittaa, että TE-toimisto arvio kevytyrittäjyyden pää- tai sivutoimisuuden. Mikäli tämä arvio on päätoiminen yrittäjä, et saa työttömyyskorvausta. Päätoimisuus tarkoittaa käytettyjä työtunteja, ei ansiotuloja. Esimerkiksi 2 tuntia päivässä riittää päätoimiseksi yrittäjäksi katsomiseksi.

Sivutoimisena yrittäjänä on mahdollista saada soviteltua työttömyyspäivärahaa.

YEL vakuutetuilla asia on huomattavasti selkeämpää. Saat työttömuuskorvauksen YEL työtulojen mukaan. Mikäli YEL työtulo alittaa 13 573 euroa (vuonna 2022), ei yrittäjällä ole oikeutta työttömuuskorvaukseen.

Kevytyrittäjyys ei ole yrittäjyyttä

Oman yrityksen perustaminen on helppoa

Oman yrityksen perustamalla saa oman y-tunnuksen. Y-tunnuksella voit tehdä vähennyksiä ja tarjota omia palveluita kaikille yrityksille.

Yrityksen perustamista ei tarvitse pelätä, sillä yksinkertaisimmillaan yrityksen hallinta ei ole mitään muuta kuin laskujen lähettämistä.

Toiminimen perustamista varten ei tarvitse juuri mitään ylimääräistä. Kirjaudut YTJ sivuilla omilla pankkitunnuksilla ja täytät tiedot. Tämä on nopea ja yksinkertainen prosessi. Käytännössä tämä vie yhtä paljon aikaa, kuin laskutuspalveluun rekisteröityminen.

Lue lisää

Yrityksen perustamista harkitseva voi olla suoraan yhteydessä tilitoimistoon, josta saa tarvittaessa apua.

Ota yhteyttä, mikäli oman yrityksen perustaminen kiinnostaa.

 

Kuinka paljon aikaa oma yritys vie?

Laskutuspalvelun käyttö on suunniteltu ja markkinoitu mahdollisimman helpoksi tavaksi laskuttaa työstä, myös ilman y-tunnusta. Laskutuspalvelun käyttö on kuitenkin kalliimpaa, kuin toiminimen pyörittäminen.

Kävimme jo lävitse, kuinka paljon toiminimi säästää verrattuna laskutuspalvelun kautta laskuttavaan kevytyrittäjään. Mutta, kuinka paljon oma yritys vie aikaa? Täytyyhän tälle laskea myös joku hinta.

Todellisuudessa nykyaikaisen tilitoimiston kanssa toiminimen pyörittäminen ei vie käytännössä mitään aikaa. Mikäli toiminta on suhteellisen samanlaista, kuin laskutuspalvelun kautta, menee näihin yhtä kauan aikaa. Eli se aika, mitä kestää syöttää laskun tiedot ja lähettää lasku.

Tilitoimiston kautta tosin hoituvat myös muutkin asiat ilman sen suurempia ajankuluja, kuten kuiteista kululaskut automaattisesti ja tiliotteelta siirrot kirjanpitoon ilman työtä.

eCount palvelu on suunniteltu uusien ja pienyrittäjien tarpeita ajatellen, jolloin hinta on halvempi kuin laskutuspalvelun kautta, aikaa ei kulu enempää ja on vielä lisäksi joustavampi.

Lue lisää

Yritys ilman y-tunnusta ei ole yritys

Kirjanpitolautakunnan antamassa päätöksessä, kevytyrittäjä palveluiden kautta toimivat eivät ole yrittäjiä, mutta eivät myöskään palkansaajia. Kevytyrittäjien laskutusta ei saisi esittää liikevaihdossa, mutta kevytyrittäjille maksettuja korvauksia ei saa esittää palkoissa. Tämä johtaa tällä hetkellä hyvin erikoiseen ilmiöön, jossa kaikki tuotot ja kulut vai katoavat yritysten tuloslaskelmasta.

Tulevaisuudessa tämä tullaan varmasti korjaamaan todennäköisesti siten, että kevytyrittäjät joutuvat pitämään kirjaa omasta elinkeinotoiminnasta, vaikka eivät omistaisikaan y-tunnusta.

Toinen vaihtoehto voi olla myös kokonaan tällaisten kevytyrittäjyys palveluiden lakkauttaminen.

Ota yhteyttä

Tomi Joki-Hollanti
Yrittäjä, eCount
tomi.joki-hollanti@ecount.fi
050 441 7748

Tomi Joki-Hollanti, yrittäjä
Tomi Joki-Hollanti, yrittäjä

Jätä yhteydenottopyyntö

1 + 5 =