Oletko yrittäjä ja pohtinut, kuinka oma palkkasi lasketaan? Tai oletko ehkä suunnittelemassa ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja mietit, miten työntekijän palkka lasketaan? Yrittäjän palkanmaksu ja palkanlaskenta ovat aiheita, jotka saattavat aiheuttaa päänvaivaa. Ne ovat kuitenkin olennainen osa yritystoimintaa ja yrittäjyyden vastuita. 

Tässä artikkelissa käydään läpi, miten yrittäjä voi laskea oman palkkansa, kuinka palkka nostetaan, mitä maksuja palkasta menee ja miten työntekijän palkka lasketaan. Lisäksi käsitellään myös usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen palkanmaksuun ja palkanlaskentaan.

Yrittäjänä toimiminen ja palkka

Yrittäjänä toimiminen tarkoittaa ennen kaikkea itsenäisyyttä ja vastuuta. Yksi näistä vastuista on palkanmaksu. Yrittäjän palkan määrittäminen on usein monimutkainen prosessi, joka riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen tuloksesta, yrittäjän työpanoksesta ja yrityksen taloudellisesta tilasta. 

On tärkeää ymmärtää, että yrittäjän palkka ja yrittäjätulo ovat kaksi eri asiaa. Palkka on rahaa, jonka yrittäjä nostaa yrityksestä itselleen, kun taas yrittäjätulo on yrittäjän yrityksestä saama kokonaistulo, joka sisältää sekä palkan että mahdolliset voitonjaot.

Yrittäjän palkan laskeminen

Yrittäjän palkan laskeminen vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa. Se koostuu usein sekä kiinteistä että muuttuvista osista. Palkan lisäksi yrittäjän tulee maksaa sosiaaliturvamaksut ja verot, kuten yrittäjän eläkevakuutusmaksu eli YEL. YEL on tärkeä osa yrittäjän sosiaaliturvaa ja sen suuruus määräytyy yrittäjän työtulon perusteella.

Yrittäjän palkkaa laskettaessa on hyvä huomioida seuraavat tekijät, oli sitten kyse useamman yrittäjän yrityksestä tai yksinyrittäjänä toimimisesta:

  • Yrittäjän työpanos: Kuinka paljon aikaa yrittäjä käyttää yrityksensä pyörittämiseen ja millaista osaamista se vaatii? Etenkin mikäli yrityksessä on useampi yrittäjä, kannattaa pohtia mikä on kunkin yrittäjän työpanos ja vastuualueet. Toki yrittäjät voivat itse sopia palkkansa keskenään ja pitää sen esimerkiksi kiinteänä kuukausipalkkana, mikäli se on kaikkien etujen mukaista.
  • Yrityksen taloudellinen tila: Kuinka paljon yrityksellä on varaa maksaa palkkaa? Onko tulevaisuudessa odotettavissa suuria investointeja tai muita kuluja? On myös huomionarvoista, että mikäli yrittäjä haluaa kehittää yritystään – kannattaa varat käyttää mieluummin yritystoiminnan kasvattamiseen, eikä yrittäjän henkilökohtaiseen palkanmaksuun.
  • Verotus: Miten palkan nostaminen vaikuttaa yrittäjän verotukseen? Onko järkevää nostaa palkkaa vai pääomatuloa? Yleensä kun palkka nousee tarpeeksi suureksi, on syytä siirtyä pääomatuloveroihin ja osinkojen maksuun.
  • Sosiaaliturva ja tuet: Kuinka paljon yrittäjän tulee maksaa YEL-maksuja ja muita sosiaaliturvamaksuja? Suomessa on valtava tukijärjestelmä, josta voi olla monia hyötyjä yrittäjille. Kannattaakin tätä ajatellen pohtia tarkkaan, miten rakentaa palkanmaksu, jotta siitä saadaan mahdollisimman suuri hyöty yrityksen alkuvaiheessa.

Yrittäjän palkan nostaminen

Palkan nostaminen omasta yrityksestä on usein yksi tärkeimmistä kysymyksistä yrittäjille. Palkan nostaminen on suoraa tuloa yrittäjälle ja sen verotus riippuu siitä, nostetaanko palkkaa ansiotulona vai pääomatulona, eli osinkoina. Seuraavassa pari esimerkkiä ansiotuloista ja osinkotuloista:

  • Esimerkiksi, jos yrittäjä nostaa palkkaa 2000 euroa kuukaudessa ansiotulona, hänen vuosittainen bruttopalkkansa on 24 000 euroa. Tähän päälle tulevat vielä yrittäjän eläkemaksut, eli YEL-maksut, eli jotka ovat noin 24,10% palkasta mikäli ne arvioidaan yksi yhteen eläkeyhtiöiden suositusten mukaisesti. Näin ollen yrittäjän vuosittaiset YEL-maksut ovat noin 5784 euroa, mikä tarkoittaa, että hänen bruttotulonsa ovat 29 784 euroa vuodessa. Tämän suuruinen palkka olisi vielä järkevää nostaa ansiotuloina.

Pääomatulojen verotus on hieman erilaista kuin ansiotulojen, joten otetaan esimerkki siitä, miten palkka lasketaan, kun se nostetaan pääomatuloina.

  • Oletetaan, että yrittäjä haluaa nostaa vuosittain palkkaa pääomatuloina 20 000 euroa. Pääomatulojen veroprosentti on 30% aina 30 000 euroon asti, jonka jälkeen se nousee 34 prosenttiin. Jos yrittäjä nostaa 20 000 euroa vuodessa pääomatuloina, hänen on maksettava tästä 30% veroa. Näin ollen verot palkasta olisivat 6000 euroa, jolloin yrittäjä saa käteen 14 000 euroa.

Muista, että pääomatulojen nostamiseen liittyy omat etunsa ja haittansa. Vaikka vero onkin pienempi, ei pääomatuloista kerry eläkettä eikä sosiaaliturvaa samalla tavalla kuin ansiotuloista.

Yrittäjän palkan maksaminen

Yrittäjän palkanmaksun ajankohta riippuu usein yrityksen tilanteesta ja käytännöistä. Se voi olla kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen. Palkan maksaminen etukäteen on mahdollista, mutta se edellyttää tarkkaa budjetointia ja suunnittelua.

Yksi tärkeä osa palkanmaksua on tulorekisteri, joka on kansallinen sähköinen tietokanta, johon ilmoitetaan kaikki Suomessa maksetut palkat, eläkkeet ja etuudet. Yrittäjän tulee ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin, ja se on otettava huomioon palkanlaskennassa.

Yrittäjä työnantajana

Kun yrittäjä toimii työnantajana, hänellä on monia lisävelvollisuuksia, mukaan lukien työntekijöiden palkanmaksu. Työntekijän palkan laskeminen voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta se sisältää useita osatekijöitä, kuten peruspalkan, mahdolliset lisät, vähennykset ja verot.

Joskus voi käydä niin, että työnantaja maksaa palkan myöhässä. Tällöin on tärkeää noudattaa lakisääteisiä määräyksiä ja varmistaa, että työntekijä saa palkkansa mahdollisimman pian.

Muista tulorekisteri palkanmaksussa

Tärkeä osa palkanmaksua on myös tulorekisteri, joka tuli pakolliseksi kaikille palkkaa maksaville yrityksille. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, johon ilmoitetaan kaikki Suomessa maksetut palkat, eläkkeet ja etuudet.

Yrittäjän tulee ilmoittaa maksamansa palkat tulorekisteriin viimeistään viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tulorekisteri on tärkeä työkalu sekä viranomaisille että yrityksille, sillä se helpottaa palkkatietojen hallintaa ja tekee palkanlaskennasta läpinäkyvämpää.

Yrittäjän palkanmaksu

Palkanmaksuun liittyviä kysymyksiä

Pohditko vielä jotakin palkkaukseen liittyviä kysymyksiä itsesi tai työntekijöidesi kannalta? 

Usein kysytyt kysymykset

Alla usein kysyttyjä kysymyksiä palkanmaksuun liittyen.

Miten yrittäjä maksaa palkkaa itselleen?

Käytännössä yrittäjä voi siirtää haluamansa summan yrityksen tililtä omalle henkilökohtaiselle tililleen, kunhan muistaa ilmoittaa tästä verottajalle ja tehdä tarvittavat vähennykset ja maksut.

Paljonko yrittäjä voi maksaa palkkaa? 

Yrittäjän palkka riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen tuloksesta, yrittäjän työpanoksesta ja yrityksen taloudellisesta tilasta.

Mitä maksuja yrittäjän palkasta menee? 

Yrittäjän palkasta maksetaan sosiaaliturvamaksuja ja veroja, mukaan lukien YEL-maksu.

Voiko yrittäjä maksaa palkkaa etukäteen?

Kyllä, yrittäjä voi maksaa palkkaa etukäteen. Palkanmaksun ajankohdassa kannattaa kuitenkin huomioida verotustekniset asiat sekä erityisesti kassavirta, joka on monen pienen yrityksen toiminnan pyörittämisen suurimpia haasteita.

Voiko yrittäjä maksaa palkkaa osissa?

Kyllä, yrittäjä voi maksaa palkkaa osissa. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto erityisesti silloin, jos yrityksen tuloissa on suuria vaihteluita kuukausittain.

Onko työntekijälle pakko maksaa palkkaa? 

Kyllä, työnantajan on laissa säädetty velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdystä työstä. Tämä täytyy tehdä voimassa olevien työ- ja työehtosopimusten mukaisesti.

Pitääkö palkan olla aamulla tilillä?

Palkan tulee olla tilillä työntekijän palkkapäivänä, mutta kellonaika voi vaihdella.

Tarvitsetko apua palkanlaskentaan?

eCount palvelu on erityisesti pienille yrityksille suunniteltu taloushallinnon ulkoistuspalvelu, johon voimme liittää myös ulkoistetun palkkahallinnon. 

Mikäli haluat lisätietoja palvelust atai jostakin muusta palkkojen maksuun liittyvästä kysymyksistä, autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä!