Toiminimiltä eli yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta vaaditaan tilinpäätöksen tekemistä ainoastaan tietyissä tilanteissa. Mitkä nämä tilanteet ovat ja mitä muuta on tärkeää ymmärtää toiminimen tilinpäätöksestä?

Vastaamme blogiartikkelissamme edellä mainittuihin ja kerromme myös vastauksia yleisimpiin aihetta koskeviin kysymyksiin.

Toiminimen tilinpäätös

Tilinpäätös on yrityksen taloudesta kertova dokumentti, joka kootaan kirjanpidon päättymisen jälkeen – yleensä tilikauden lopussa. Se sisältää olennaiset laskelmat ja yhteenvedon yrityksen taloudellisesta tilanteesta kuten tuloslaskelman, taseen ja liitetiedostot.

Tilinpäätöksen tekemisen päätarkoitus on antaa yrittäjälle, sidosryhmille, verottajalle ja mahdollisille sijoittajille selkeä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta sekä suorituskyvystä. Se on keskeinen työkalu päätöksenteossa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Se auttaa ymmärtämään, miten resurssit on käytetty ja miten yritys on suoriutunut tietyllä ajanjaksolla.

Missä tilanteissa tilinpäätös on pakollinen?

Vuonna 2016 tulleen kirjanpitolain uudistuksen myötä, toiminimiyrittäjiltä ei ole vaadittu enää tilinpäätöstä. Tilinpäätös tulee kuitenkin laatia, mikäli kahdella peräkkäisellä tilikaudella ylittyvät kaksi seuraavista:

  • Liikevaihto 700 000 euroa
  • Taseen loppusumma 350 000 euroa
  • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Tilinpäätös on toimitettava Verohallinnolle osana yrityksen veroilmoitusta, ja se toimii perustana sille, kuinka paljon veroa yrityksen tulee maksaa.

Milloin tilinpäätös tehdään?

Tilinpäätös tehdään yleensä tilikauden päättyessä, jotta voidaan arvioida yrityksen taloudellista suorituskykyä ja asemaa kyseisenä ajanjaksona. Tilikausi on useimmiten 12 kuukauden mittainen, mutta se ei välttämättä ole kalenterivuoden mukainen.

Tilinpäätös tulee valmistella neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Toiminimen tilinpäätös on laadittava, jos kaksi seuraavista täyttyy.

Miksi tilinpäätös on myös hyödyllinen?

Vaikka tilinpäätös on joissain tilanteissa pakollinen, se on myös hyödyllinen työkalu. Se ei ole vain lakisääteinen vaatimus, vaan se voi auttaa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja tunnistamaan mahdollisuuksia esimerkiksi kasvun suhteen.

Suorituskyvyn arviointi

Tilinpäätös antaa yksityiskohtaisen yhteenvedon tuloista ja menoista. Se auttaa näkemään mitkä osa-alueet tuottavat eniten voittoa ja mistä syntyy eniten kuluja.

Budjetti ja suunnittelu

Ymmärtämällä mihin rahasi menevät, voit tehdä tietoisempia päätöksiä budjetoinnista ja varojen allokoinnista tulevaisuudessa.

Investointipäätökset ja rahoituksen hankkiminen

Jos suunnittelet investointeja liiketoimintaasi, tilinpäätöksen tiedot voivat auttaa sinua tekemään perusteltuja päätöksiä siitä, onko nyt oikea aika investoida.

Toiminimen tilinpäätös tilikauden aikana.

Toiminimen tilinpäätöksen hinta

Toiminimen tilinpäätöksen kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä kuten, teetkö sen itse vai ulkoistatko sen kirjanpitäjälle tai taloushallinnon asiantuntijalle. Yrittäjänä aikasi on arvokasta ja tilinpäätöksen tekeminen voi olla aikaa vievää erityisesti, jos et ole aiemmin sitä tehnyt.

Itsetehty tilinpäätös

Jos päätät tehdä tilinpäätöksen itse, ensisijaiset kustannukset liittyvät aikaan, joka sinun on käytettävä ymmärtääksesi vaaditut laskelmat ja raportit sekä itse raportin kokoaminen. Tämä voi viedä useita tunteja tai jopa päiviä, riippuen yrityksesi toimintojen monimutkaisuudesta ja kirjanpidon järjestelmällisyydestä.

Jos et ole tehnyt kirjanpitoa aiemmin, joudut luultavasti myös investoimaan rahaa koulutukseen ja kirjanpito-ohjelmistoihin. Vaikka nämä ovat kertaluonteisia kustannuksia, ne voivat olla merkittäviä. Myös virheiden riski on suurempi. Virheellinen tilinpäätös voi johtaa sakkojen maksamiseen, veroseuraamuksiin tai jopa juridisiin haasteisiin.

Ulkoistettu tilinpäätös

Ulkoistaessasi tilinpäätöksen, kustannukset voivat vaihdella satoihin, jopa tuhansiin euroihin riippuen palveluntarjoajasta, yrityksesi koosta ja toimialasta sekä vaadittavien raporttien ja liitteiden määrästä. Ammattilaisen käyttäminen voi kuitenkin säästää aikaa ja varmistaa, että tilinpäätöksesi noudattaa kaikkia voimassa olevia säädöksiä ja standardeja.

Tulot ja menot kertovat yrityksen tuloksen ja nämä ovat olennaisia tilinpäätöksen tekemistä varten.

Huomioi lisäksi nämä asiat kirjanpidossa

Listasimme alle olennaisia asioita, jotka auttavat sinua onnistumaan kirjanpidon kanssa.

Opettele perusteet verotiedoista

Tiedä mitkä menot ovat vähennyskelpoisia, miten arvonlisävero toimii ja miten erilaiset tulot verotetaan. Tämä auttaa sinua hyödyntämään kaikki mahdolliset verohyödyt ja varmistamaan, että noudatat verolakeja.

Käytä digitaalista kirjanpito-ohjelmistoa

Monet kirjanpito-ohjelmat tarjoavat automatisoituja ominaisuuksia, kuten tapahtumien synkronoinnin pankkitilisi kanssa, laskujen digitaalisen lähettämisen ja ne voivat jopa luokitella tapahtumia sinulle. Nämä voivat säästää pitkässä juoksussa sinulta hyvin paljon aikaa.

Täsmäytä kirjanpidon tilit

Tilien täsmäyttäminen on keskeinen osa tilinpäätösprosessia ja sen tarkoituksena on varmistaa, että kirjanpidon numerot ovat tarkkoja ja että ne vastaavat todellisia rahavaroja sekä velvoitteita. Tämä tarkoittaa kaikkien tilien yksityiskohtaista tarkastelua varmistaaksesi, että kirjanpidon saldot vastaavat asiakirjoja.

Poistot tehdään tilikauden lopussa

Poistot on kirjanpidollinen tapa jakaa omaisuuserän hankintameno sen odotetun käyttöiän ajalle. Ne heijastavat omaisuuden arvon alenemista ja käytön aiheuttamaa kulumista.

Tilikauden lopussa suoritettavat poistot ovat tärkeitä, koska ne vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen ja verotettavaan tuloon. Poistot vähentävät yrityksen verotettavaa tuloa, ja siksi on tärkeää laskea ne oikein ja johdonmukaisesti. Lisäksi ne tarjoavat realistisen kuvan yrityksen pitkäaikaisten varojen arvosta ja auttavat suunnittelemaan tulevia investointeja korvaaviin tai uusiin varoihin.