Mikä on starttiraha? Kuka sitä voi saada? Kauanko se kestää? Kaikkiin olennaisiin kysymyksiin starttirahasta löydät vastaukset tästä artikkelista.

Starttirahan on tarkoitus elättää yrittäjä, kun yrittäjä käynnistää yritystoimintaa. Starttiraha voidaan myöntää 6kk kerrallaan enintään 12kk ajaksi.

Starttirahan määrä vuonna 2022 on 34,50 euroa päivässä. Starttiraha maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Tämä tekee noin 700 euroa kuukaudessa.

TE-toimisto myöntää starttirahaa ainoastaan, mikäli yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Kuitenkin lähtökohtaisesti yrittäjyys on kaikille sopiva vaihtoehto työllistyä. Ainoa syy, miksi starttirahaa ei myönnetä, on puutteellinen liiketoimintasuunnitelma (tai jokin tekninen ongelma).

Mikäli olet työtön työnhakija, voit valita haetko starttirahaa vai työttömyysetuutta yrittäjyyden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Jos nostat tältä ajalta työttömyysetuutta ja yrityksestä palkkaa, vähentää palkka työttömyysetuutta. Tästä syystä starttiraha on suotavampi valinta.

Starttirahan vaatimukset tulee täyttää, jotta voi saada starttirahaa. Starttirahan saaminen itsessään ei ole nykypäivänä äärimmäisen vaikeaa, mutta aikaa vievää tämä yleensä on.

Alla olevasta tekstistä saat apua starttirahan hakemiseen. Ota tarvittaessa yhteyttä, niin katsottaan starttirahahakemus kuntoon.

STARTTIRAHAN HAKEMINEN

Ennen starttirahan hakemista, ota yhtyettä tilitoimistoon, mikäli tarkoituksena on perustaa oikeaan liiketoimintaan tähtäävä yritys. Tämä helpottaa starttirahan saamista, sekä varmistaa yritystoiminnan aloittamisen “oikein”.

Tilitoimiston yrityksen perustamispalveluiden hinnat vaihtelevat, mutta eCount palvelun yhteydessä saat tämän veloituksetta. Ota yhteyttä viereisen palkin kautta.

Starttiraha on uusille yrittäjille suunnattu tuki, jonka tarkoitus on elättää yrittäjä yritystoiminnan käynnistyessä. Tukea voi saada 6-12kk riippuen siitä, kuinka nopeasti yritystoiminnasta saadaan kannattavaa. Starttiraha myönnetään 6 kuukaudeksi kerrallaan. Starttiraha haetaan TE-toimistosta.

Oma yritys-Suomi palvelusta löydät työkaluja yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyen.

Starttirahan saamisen edellytykset

Alla olevat ehdot tulee täyttää, jotta voit saada starttirahaa. Starttirahan perusedellytys on, että se on tarpeellinen yrittäjän toimeentulon kannalta.

 • Olet työtön työnhakija tai
 • Olet siirtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi yrityksen perustamisen yhteydessä tai
 • Laajennat sivutoimisen yrityksen päätöimiseksi

Sivutoimisen yrittäjän starttiraha

Sivutoimisesti yrittäjänä toimiva voi saada starttirahaa, mikäli yrittäjä siirtyy päätoimiseksi yrittäjäksi.

Toimiala esteenä starttirahan saamiseksi

Ennen starttirahan hakemista, on hyvä selvittää, onko toimialalle perustettaville yrityksille myönnetty ylipäätään starttirahaa.

Tähän vaikuttaa linjaus, jonka mukaan starttirahaa ei voida myöntää, mikäli se vääristää kilpailua. Tämä tarkoittaa, että starttirahan saaminen mahdollistaisi uuden yrittäjän laskevan hintoja kilpailijoita halvemmaksi, jolloin kilpailijat mahdollisesti joutuisivat lopettamaan. Suomessa on muutamia aloja, joilla tuntuisi olevan huomattavasti kilpailua, kuten pitseriat, kampaamot ja kahvilat.

Tämä ei tosin tällä hetkellä tunnu olevan käytössä, sillä oman kokemuksen mukaan jokainen on saanut starttirahan (mikäli hakemus on ollu hyvä), vaikka toimiala olisikin ollut perinteisesti esteenä ollut (esimerkiksi parturi-kampaamo). Tähän toki on saattanut vaikuttaa vaikea maailman tilanne (2020-2022).

Eli kannattaa pitää mielessä, että erityisen kilpailtujen toimialojen voi olla vaikeuksia saada starttirahaa.

Lisäksi starttirahan myöntämiselle ovat myös seuraavat kriteerit

Voit saada starttirahaa ainoastaan, mikäli seuraavat ehdot edellisten lisäksi täyttyvät. Nämä osoitetaan varsinaisessa startttirahan hakemuksessa, erityisesti liiketoimintasuunnitelman avulla.

 • Olet aloittamasssa päätoimisen yrittäjyyden
 • Sinulla on riittävät valmiudet suunniteltuun yritystoimintaan
 • Suunniteltu yritys on mahdollista saada kannattavaksi
 • Starttiraha on välttämätön yrittäjän toimeentulon kannalta
 • Yritys perustetaan vasta myönteisen starttirahapäätöksen jälkeen

Eniten kysymyksiä herättää varmasti kohta ”riittävät valmiudet suunniteltuun yritystoimintaan”. Tämä tarkoittaa käytännössä, että olet suunnitellut huolella tulevan yritystoiminnan ja osoitat tämän TE-toimistolle. Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma on paras tapa osoittaa tämä.

TE-toimisto tarjoaa myös yritysvalmennusta, joka voi olla hyvä vaihtoehto joillekin. Toisaalta yrittäjyyttä ei varsinaisesti voi opettaa, vaan se on opittava. Mikäli tarkoitus on perustaa uusi yritys ja aloittaa nollasta, yrittäjän on helppo itse oppia tarvittavat asiat matkan varrella. Jos yrityksen perustamiseen otetaan mukaan tilitoimisto, voi mieltä askarruttavat kysymykset ohjata suoraan sinne.

Starttiraha ja yrittäjäksi kouluttautuminen

Voit hakea ja saada starttirahaa samalla, kun kouluttaudut yrittäjäksi. Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla monenlaista koulutusta yrittäjyyden alussa.

Uravalmennus

TE-toimisto tarjoaa uravalmmenusta yrittäjyyteen. Mikäli olet kiinnostunut ja harkitset yrittäjyyttä, voit osallistua uravalmennukseen. Uravalmennus antaa:

 • yleiskuvan yrittäjyydestä

 • käytännön näkökohtia yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta

 • arvion osallistujan mahdollisuuksista yrittäjyyteen

Yrittäjäkoulutus

TE-toimisto järjestää yritystoimintaa aikoville työvoimakoulutusta yrittäjäksi ryhtymisestä. Yrittäjäkurssi starttirahan saamiseksi on jossain tapauksissa pakollista. Koulutus tarjoaa perustietoa:

 • yrityksen perustasmisesta

 • yrittäjäksi ryhtymisestä

 • yritystoiminnan eri osa-alueista

Koulutus on lyhytkestoinen ja tämän on tarkoitus myös auttaa liikeidea kehittämisessä, sekä liiketoimintasuunnitelmassa.

Yrityksen perustamiskoulutus

Yrityksen perustamiskoulutus on tarkoitettu syventämään yritäjäksi aikovan yrityksen suunnittelua.

Koulutus syventää tietoja muun muassa

 • taloushallinnosta, kuten rahoituksesta

 • markkinoinnista

 • yrittäjäksi ryhtymisen riskejä

 • työnantajana toimimisesta

Koulutus voi toimia osana yrittäjäksi tähtäävään ammattitutkintoon.

Starttirahan hakeminen konkreettisesti

Starttiraha alkaa liiketoimintasuunnitelmasta. Liiketoimintasuunnitelma itsessään on yrityksen perustamiseen tärkein työkalu. Starttirahan saamiseksi, täytyy liiketoimintasuunnitelman osoittaa valmiudet kannattavaan yritystoimintaan. Yrittäjä voi saada starttirahaa vasta liiketoimintasuunnitelman jälkeen.

Liiketoimintasuunnitelma

Löydät apua liiketoimintasuunnitelman tekoon täältä:

Kun olet saanut liiketoimintasuunnitelman valmiiksi, se on hyvä tarkistaa vielä kertaalleen ja, mahdollisuuksien mukaan, luetuttaa jollakin yrityksen ulkopuolisella henkilöllä. Liiketoimintasuunnitelma tulee olla niin selkeä, että se avautuu täysin ulkopuoliselle henkilölle. Lukijan olisi hyvä pystyä vastaamaan mitä myydään, kenelle myydää ja miten myydään, sekä mitkä ovat yrityksen kilpailuedut ja perusidea.

Starttirahahakemus tehdään TE-toimiston sivuilla Oma asiointi -palvelussa. Palvelu todennäköisesti pyytää tallentamaan omat tiedot ennen hakemuksen tekemistä.

TE-palvelut oma asiointiin kirjautuessa, mene kaikki asiointi osioon

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa liiketoimintasuunnitelma, rahoituslaskelma, kannattavuuslaskelma sekä verovelkatodistus.

Kaunko starttirahapäätöksen saaminen kestää?

Starttirahan saamiseen saattaa mennä useampi kuukausi, joten mitä huolellisemmin olet tehnyt hakemuksen, sen nopeammin se todennäköisesti hyväksytään. Muista, että voit saada starttirahaa ainoastaan 6kk kerrallaan.

Starttirahapäätöksen jälkeen

Kun olet saanut myönteisen starttirahapäätöksen, voi perustaa yrityksen. Nopein tapa perustaa yritys ja saada starttiraha, on ottaa tilitoimisto mukaan jo ennen hakemusten tekemistä.

Starttiraha yrityksen perustamisen jälkeeN

Myönteisen starttirahapäätöksen myötä, et saa automaattisesti rahaa tilille joka kuukausi. Myönteinen starttirahapäätös antaa ainoastaan mahdollisuuden hakea starttirahan maksatusta. 

Starttirahan maksatuksessa tulee omat asiansa täytettäväksi, mutta ei ole missään tapauksessa mitenkään vaikeaa tai aikaa vievää.

Starttirahan maksatuksen hakeminen

Starttirahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Starttirahan on tarkoitus korvata yrittäjän yrityksessä työskentelemät päivät. Tämä tarkoittaa, että arkipyhät tai viikonloput eivät vaikuta korvattaviin päiviin.

Kun olet saanut myönteisen starttirahapäätöksen ja olet saanut rekisteröityä yrityksen, voit hakea starttirahan maksatusta. Starttiraha ei siis automaattisesti ilmesty tilillesi, vaan se pitää erikseen hakea kahden kuukauden kuluessa tukikuukauden päättymisen jälkeen eli elokuun starttirahan haku tapahtuu viimeistään lokakuun viimeisenä päivänä.

Miksi starttirahan maksatusta pitää hakea? Koska starttiraha on tarkoitettu yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi, starttiraha voidaan myöntää, mikäli yrittäjä ei saa yrityksensä ulkopuolisia tuloa. Seuraavat korvaukset, tuet ja etuudet estävät yleensä starttirahan maksatuksen:

 • Yritystoiminnan ulkopuolinen palkka (omasta yrityksestä voi nostaa palkkaa)
 • Palkkatuki omiin palkkakustannuksiin
 • Työttömyysetuus
 • Sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke tai kuntouttamistuki
 • Vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
 • Luopumistuki
 • Kuntoutumisraha ja ansiomenetyskorvaus
 • Opintoraha ja opintolaina
 • Muut toimeentulon korvaavat etuudet

Näitä ei kannata lähteä huijaamaan, sillä nykypäivänä kaikki tulotiedot ovat helposti saatavilla. Starttirahaa voi saada, vaikka jotain tuloja olisikin muualta.

Milloin starttiraha maksetaan?

Starttiraha haetaan jälkikäteen, enintään kaksi kuukautta takautuvasti. Poikkeuksia ei ole, vaan starttiraha menetetään tätä vanhemmilta kausilta. Starttirahan maksatus hakemus käsitellään seitsemän päivän kuluessa, joten aivan määräpäivänä ei hakemusta kannata jättää.

Vuoden 2022 starttirahan maksupäivät ovat:

 • tammikuun 18. ja 31. päivä.
 • helmikuun 17. ja 28. päivä.
 • maaliskuun 16. ja 31. päivä.
 • huhtikuun 14. ja 29. päivä.
 • toukokuun 16. ja 31. päivä.
 • kesäkuun 16. ja 30. päivä.
 • heinäkuun 15. ja 29. päivä.
 • elokuun 16. ja 31. päivä.
 • syyskuun 15. ja 30. päivä.
 • lokakuun 17. ja 31. päivä.
 • marraskuun 16. ja 30. päivä.
 • joulukuun 16. ja 30. päivä.

Starttirahan maksatus haetaan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelusta.

Ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä, tulee toimittaa muutama liite:

 • Verokortti etuutta varten
 • Kaupparekisteriote
 • Yhtiön perustamiskirja ja yhtiöjärjestys

Starttirahan verotus

Starttiraha, kuten suurin osa muistakin tuista, on veronalaista tuloa. Tätä varten ensimmäisen maksatuksen yhteydessä toimitetaan verokortti etuutta varten. Mikäli verokorttia ei toimiteta, menee etuudesta automaattisesti 25% veroa.

Verokortti starttirahaa varten

Verokorttia tehdessä, täytyy etuudet kirjata omaksi tuloksi. Tämä tapahtuu muut etuudet kohdassa.

Starttirahan jatkohakemus

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki ja sen voi saada kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli yrittäjä tarvitsee tukea vielä puolen vuoden jälkeen, voit hakea starttirahan jatkoa. Starttirahan jatkoa kutsutaan starttirahan lisäosaksi.

Starttirahan lisäosan hakeminen

Starttirahan lisäosan myöntämisen ehtona on, että yritystoiminta on alkanut suunnitellun mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa pahimmillaan, että yrittäjät, jotka tukea tarvitsevat, eivät tukea saa. Kun taas yrittäjät, jotka eivät tukea välttämättä enää tarvitsisi, saavat tukea.

Starttiraha on ennen kaikkea yrittäjän toimeentulon turvaamista yritystoiminnan alkumetreillä. Tämä tarkoittaa, että starttirahan lisäosaa ei välttämättä myönnetä, mikäli yritys on riittävän voitollinen.

Tästä syystä yrityksen on hyvä olla säästämättä jokaisen kulun kohdalla. Nämä kulut tulevat jossakin vaiheessa olemaan yrityksen kuluja, joten ottamalla nämä heti käyttöön, saadaan parempi kuva yrityksen voitollisuudesta. Esimerkiksi kirjanpidossa ei kannata säästää, sillä lisäosan saamiseksi, tulee toimittaa kirjanpitäjän vahvistama tuloslaskelma.

Starttirahan jatkohakemus vaatii myös kirjanpitäjän vahvistaman tuloslaskelman ja taseen, joten näidenkin takia on hyvä ottaa tilitoimisto mukaan heti alusta alkaen.

Startti Plus yrityksen tukena

Mikäli perustat yrityksen Uudellemaalle ja saat siihen starttirahan, on käytössäsi Startti Plus -palvelu. Startti Plus on uudenmaan TE-toimiston tarjoama palvelu, jossa asiantuntijat auttavat yritystoimintaasi ilmaiseksi. Palvelussa saat tukea seuraaviin asioihin:

 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin neuvoja
 • Myynnin tehostamiseen ohjausta

Palvelussa saat asiantuntijan, jonka kanssa käydään läpi haluttuja asioita tapaamisessa. Tapaamisia on alkuun yksi, jonka jälkeen tarpeiden mukaan 1-4 jatkotapaamista. Lisää voit lukea täältä.

Tämä on myös hyvä palvelu osoittamaan TE-toimistolle, että yritystoiminnasta pyritään saamaan mahdollisimman kannattava. Tästä on apua haettaessa jatkoa starttirahalle.

Kevytyrittäjä ei ole yrittäjä

Nykypäivänä kevytyrittäjä termillä yritetään häiventää työntekijän ja yrittäjän välistä rajaa, joka valitettavasti johtaa tilanteeseen, jossa kevytyrittäjällä ei ole työntekijän oikeuksia, eikä yrittäjän vapauksia. Jotta voit saada starttirahaa, tulee saada y-tunnus. Y-tunnuksen saamiseksi täytyy on olemassa muutamia kevytyrittäjäpalveluita, mutta täysipäiväiselle yrittäjälle nämä palvelut tulevat kalliimmaksi kuin normaalissa yrittämisessä. Tämä tarkoittaa, että lähtökohtaisesti kevytyrittäjä palvelun avulla ei voi saada starttirahaa.

 Lue lisää, miksi kevyyrittäjyys ei juuri koskaan kannata.

Yhteenveto

 • Älä perusta yritystä ennen myönteistä päätöstä
 • Starttirahan saamisen edellytys on päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyminen
 • Starttirahan saaminen saattaa kestää useamman kuukauden.
 • Starttirahaa saa enintään viideltä päivältä viikossa
 • Starttirahaa voi saada saada 6kk kerrallaan
 • Starttirahaan voidaan myöntää lisäosa 6kk
 • Starttirahan määrä vuonna 2022 on 34,50 euroa päivässä

Starttirahahakemus palveluna

eCount tarjoaa apua starttirahahakemukseen. Joko yksittäisenä palveluna tai osana eCount palvelua.