Palkasta joudutaan aina maksamaan sivukuluja varsinaisen palkan päälle. Osa kuluista pidätetään suoraan palkasta ja osan maksaa työnantaja.

TyEL maksu 2023

Työeläkemaksu on suurin palkan sivukulu

TyEL kulut vuonna 2023:

  • 25,30%

Työntekijän osuus

  • 17-53v 7,15%

  • 53-62v 8,65%

  • 63v 7,15%

Työttömyysvakuutusmaksu 2023

Työttömyysvakuutusmaksulla katetaan työttömyysturvaa, aikuiskoulutustukea ja eläkkeitä.

Työttömyysvakuutusmaksuja maksaa työnantaja ja työntekijä.

Työttömyysvakuutusmaksun määrä vuonna 2023:

  • Työnantajalla 0,52%

  • Työntekijällä 1,50%

Sairausvakuutusmaksu 2023

Sairausvakuutusmaksulla eli sosiaaliturvamaksulla katetaan sosiaaliturvasta aiheutuneita kuluja. Sairausvakuutusmaksu toimitetaan verohallinnolle ennakonpidätyksen yhteydessä.

Sairausvakuutusmaksun maksaa työnantaja.

Sairausvakuutusmaksun määrä vuonna 2023:

  • 1,53%

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on pakollinen vakuutus työntekijöiden tapaturmien varalle. Tämä otetaan vakuutusyhtiöstä ja se vaihtelee ammattiluokittain ja vakuutusyhtiöittäin.

Yleensä tämä on alle 1% luokkaa.

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus on työntekijän kuoleman varalta. Tämä otetaan myös vakuutusyhtiöstä.

Keskimäärin ryhmähenkivakuutuksen hinta on n.0.06%.

Muut palkan sivukulut

Palkkojen sivukuluja on myös muitakin, kuten lomapalkka/lomakorvaus, mutta tässä artikkelissa on tarkoitus listata vain pakolliset kulut nopeaa tarkistamista varten.

Lisää palkanlaskennasta voi lukea täältä.