Kilometrikorvaus on työntekijän saama korvaus työmatkoista, jotka on suoritettu omalla ajoneuvolla. Se on verotonta tuloa, jonka suuruus päivittyy vuosittain Verohallinnon toimesta.

Toiminimiyrittäjä tai osakeyhtiön omistajayrittäjä on myös oikeutettu kilometrikorvaukseen työajosta, mutta korvaus määräytyy eri mallin mukaisesti kuin palkansaajalle.

Lue lisää kilometrikorvauksesta vuonna 2023.

Kilometrikorvaus työmatkoista

Kilometrikorvauksen tarkoituksena on maksaa omien ajoneuvojen käyttämisestä työmatkoihin. Korvauksen suuruuteen voi vaikuttaa esimerkiksi, jos ajetaan metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, suoritetaan perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä tai työmatkan kesto.

Työnantaja voi korvata tällä tavalla korvauksen oman ajoneuvon käytöstä ja korvaus voidaan maksaa verottomasti. Yrittäjä voi myös vähentää työn tekoon kuuluvien tehtävien vuoksi ajettuja matkoja yrityksen tuloksesta ja siirtää rahaa omiin palkkoihin. Tällä tavalla maksetaan vähemmän veroja.

Palkansaajan kilometrikorvaus

Palkansaajana voit saada kilometrikorvauksia verottomasti ajoistasi, mikäli ne ajetaan omistamallasi tai hallitsemallasi autolla. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa muun muassa millainen ajoneuvo on kyseessä, onko auto oma vai käyttöetuauto, mahdolliset lisämatkustajat tai onko autoon kiinnitettynä peräkärry.

Yleinen kilometrikorvaus (2023) omalla autolla ajetuille kilometreille on 53 senttiä kilometriltä. Muiden ajoneuvojen käytöstä maksettu kilometrikorvaus löytyy Verohallinnoin sivuilta.

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvaus

Kun yli 50 prosenttia vuodessa ajetuista kilometreistä on työajoa, on auto tällöin elinkeinotoiminnan varallisuutta ja kirjanpitoon voidaan merkata kaikki autosta syntyvät todelliset kustannukset. Huom! Muista kuitenkin vähentää yksityisajot.

Mikäli autoilussa iso osa on yksityisajoja, silloin voidaan kilometrikorvaus hakea samalla suuruudella kuin muillakin, eli 53 senttiä kilometriltä.

Osakeyhtiön omistajaosakkaan kilometrikorvaus

Vaikka tilapäisestä työmatkasta tulisi omalla autolla pienikin korvaus, kannattaa kaikki matkat kirjata ylös ja ottaa kilometrikorvaus myöhemmin yhdellä kertaa. Osakeyhtiön tulos vähenee kilometrikorvauksen verran ja siten vähennät yrityksen verotettavaa tuloa.

Matkat pitää ajaa kuitenkin jollain muulla, kuin yrityksen omistamalla autolla. Lisäksi kodin ja työn välinen matka ei ole työajoksi määriteltävää. Osakeyhtiössä kilometrikorvaus on 53 senttiä kilometriltä.

Auton kilometrikorvaukset enimmäismäärä.

Miten kirjata työajo ja ajoneuvoon liittyvät kulut?

Kilometrikorvaukseen ja muihin vähennyksiin voi vaikuttaa moni eri asia ja kannattaakin kirjata kaikki mahdolliset ajoneuvoon liittyvät maksut ylös. Pidä kirjaa miksi ja minne olet liikkunut, mitä kuluja autoiluun liittyy sekä paljonko työhön käytetty aika on kohteessa. Vie muistiinpanosi kuukausittain kirjanpitäjällesi ja hän kertoo sinulle, mistä hyödyt parhaiten ja mitä voidaan merkitä vähennettäväksi.

Työmatkan ajamista omalla autolla ei kannata vähätellä, sillä kilometrikorvaukset ja muiden kulujen maksaminen voi helposti kertaantua pitkän ajan kuluessa. Pidä autossasi esimerkiksi pientä vihkoa, johon kirjaat ylös tarkat kilometrit ja sitä kautta voit saada myöhemmin rahaa takaisin autosi käytöstä.

On hyvä huomioida, että verottajan silmissä työmatka ei ole kuitenkaan kodin ja työpaikan välinen etäisyys. Työmatkaksi lasketaan vain, jos matkustetaan varsinaisen työpaikan ulkopuolella olevalle “erityiselle työntekemispaikalle”.

Kilometrikorvaus moottoriveneellä.

Kilometrikorvaus muulla ajaessa, kuin autolla

Kilometrikorvaus (2023) on eri suuruinen riippuen käyttämästäsi ajoneuvosta. Edelliseen vuoteen verrattuna autoilun sekä muiden ajoneuvojen kilometrikorvauksiin on saatu lisäyksiä. Työmatkoja voidaan ajaa myös muilla ajoneuvoilla ja kilometrikorvausta voidaan maksaa esimerkiksi vesillä tapahtuvasta ajosta.

Huomioithan sen, että pelkästään työtä varten tehtyjen kilometrien osalta voidaan maksaa kilometrikorvausta. Työnantaja voi maksaa erillisen sovitun korvauksen tarpeen vaatiessa, mutta verovapaasti voit omaa ajoneuvoa käyttäen saada korvauksia seuraavasti:

 • Moottorivene: (enintään 50 hv) 0,93 euroa
 • Moottorivene: (yli 50 hv) 1,35 euroa
 • Moottorikelkka: 1,29 euroa
 • Mopo: 0,22 euroa
 • Mönkijä: 1,21 euroa
 • Moottoripyörä: 0,41 euroa
 • Muut ajoneuvot: 0,13 euroa

Korotettu kilometrikorvaus muissa tilanteissa

Työmatkan voi taittaa monenlaisella ajoneuvolla ja vaikka moni työmatka edellyttää liikkumista autolla, niin erilaiset tekijät voivat korottaa kilometrikorvauksen summaa. Esimerkiksi autossa matkustaa kuskin lisäksi yksi työntekijä, niin kuski saa 4 senttiä kilometriltä korotettua kilometrikorvausta.

Perävaunun kuljettamisesta, asuntovaunun kuljettamista tai tietyn suuruista painoa kuljettaessa kilometrikorvauksen määrä kasvaa. Alla muutama esimerkki korotetuista kilometrikorvauksista:

 • Työ vaatii asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä: 14 senttiä kilometriltä
 • Kuljetettavien koneiden tai esineiden koko on suuri, tai niiden paino ylittää 80 kiloa: 4 senttiä kilometriltä
 • Työsuoritus vaatii raskaan kuorman kuljetusta autoon kiinnitettynä: 27 senttiä kilometriltä
 • Kilometrikorvaukset metsäautotiellä liikkumisesta tai muulta liikenteeltä suljetulta tienrakennustyömaalla: 11 senttiä kilometriltä
 • Erillinen matka saattaa oikeuttaa työnantajan maksamaan päivärahaan.

Matkalaskun tekeminen työmatkasta

Työntekijän, yrittäjä tai osakeyhtiön yrittäjäosakkaan tulee tehdä matkalasku, johon sisällytetään erinäiset matkaan liittyvät tositteet. Voit lisätä matkaan liittyvät kulut, kuten lento- tai junaliput sekä majoituskulut, joista saat korvauksen kuittien mukaan.

Työmatkasta voi kuitenkin tulla sellaisia matkakuluja, joita on hankala selvittää tositteiden tai kuittien avulla. Sellaisia voivat olla omalla autolla tehdyt matkakustannukset. Työnantaja voi maksaa näistä kuluista korvauksia verovapaasti, kun korvausten perusteena käytetään Verohallinnon päätöksen mukaisia määriä.

Mikäli työmatkan kesto on yli 6 tuntia, voidaan siitä maksaa kilometrikorvauksen lisäksi osittainen päiväraha 22 euroa. Yli 10 tuntia kestäneestä työmatkasta voidaan maksaa täyden päivärahan verran, joka on 48 euroa. Päivärahat voivat vähentyä, mikäli työnantaja pystyy tarjoamaan ruokailun työpäivän ohella.

Työmatka autolla.

Mikä on työmatka?

Verohallinnon säädösten mukaisesti työmatkaksi ei lasketa työpaikan ja kodin välistä matkaa. Työmatkaksi lasketaan siis erityisesti työtä varten tehtävä matka, joka sijaitsee yli 15 kilometrin päässä kodista.

Asunnon ja työpaikan väliset kulut voi vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa halvimman kulkuneuvon tai matkustustavan mukaisesti. Mikäli sinulla ei työn luonteen vuoksi ole varsinaista työpaikkaa, voidaan työmatkana pitää matkaa, jonka teet työsi suorittamista varten asunnoltasi työntekemispaikalle.

Työnantajan tarjoama auton käyttöetu voi lisäksi oikeuttaa erilaisiin korvauksiin. Kilometrikorvaukset tällaisessa järjestelyssä ovat polttoainekulujen enimmäismäärä, eli 14 senttiä kilometriltä.