Kirjanpito, taloushallinto ja kaikki muukin räätälöidysti yrityksellesi

 

eCount palvelu + on räätälöitävissä oleva paketti yrityksille. Toteutamme ratkaisun pääsääntöisesti verkkopalvelua hyödyntämällä, edulliseen kuukausihintaan.

 

Fiksusti ja tehokkaasti tietenkin!  

                               

Varaa ilmainen esittely

yrityksen täydellinen taloushallinnon paketti

Saat meiltä kaiken tarvittavan yrityksen ohjelmistosta taloushallintoon. eCount palvelu + on räätälöitävissä yrityksen tarpeet huomioiden. Kirjanpito ja laskutusohjelma samassa. Enää ei tarvitse ostaa ohjelmistoa ja kirjanpitäjää eri paikoista. Palvelua voi myös päivittää joustavasti tilanteiden muuttuessa.

Automatisoitu taloushallinto

 

eCount palvelu nojaa vahvasti automaatioon. Toistuvia töitä ei kannata jättää manuaalisesti hoidettavaksi. Tämä vie joko tilitoimiston tai yrityksen työaikaa eli rahaa. Kun mahdollisimman moni toiminto voidaan automatisoida, paranee kannattavuus. Lisäksi virheiden mahdollisuus vähenee.

Esimerkkejä valittavista palveluista

Kirjanpito

Palkanlaskenta

Laajennettu raportointi

Tilinpäätös

 

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Projektinhallinta

Varastonhallinta

Myyntitilaukset

 

Kassa ja maksupääte

Laskujen perintä

Laskujen rahoitus

Laskujen osto

Valitse eCount palvelu – luotettava taloushallinnon kumppani!

eCount tarjoaa edulliseen kuukausihintaan ohjelmat ja kirjanpidon. Kirjanpito maksaa ja meillä tiedät, paljonko kirjanpidon hinta on. Kirjanpito kuukausihintaan auttaa ennustamaan kuluja. Kiinteän kuukausihinnan päälle tulevat ainoastaan tapahtumamaksut, jotka ovat hinnoiteltu avoimesti.

Taloushallinnon ohjelma

eCount palveluun kuuluvat palvelut toimivat palvelun pohjana, jota täydennetään yrityksen toiveiden mukaan.

eCount palvelussa näet yrityksesi tilanteen yhdestä näkymästä

Kokonaiskuva yhdellä vilkaisulla

Ohjelman etusivu on kustomoitavissa käyttäjäkohtaisesti. 

Myyjät pystyvät seuraamaan omia myyntejään. Yrityksen päättäjät kassavirtaa. Reskontranhoitajat näkevät erääntyneet osto- ja myyntilaskut. Ja paljon muuta.

Enää ei tarvitse etsiä tietoa useammasta paikkaa.

 

Ostolaskujen käsittely automaation ja tekoälyn avulla

Kaikki laskut tulevat ohjelmaan sisään automaattisesti verkkolaskuina. Tekoäly tiliö laskut puolestasi. Sinun täytyy ainoastaan hyväksyä nämä.

Hyväksynnän jälkeen automaatio poimii laskut maksueriien, jotka hyväksymällä siirtyvät maksuun. Laskuja pystytään tuomaan myös manuaalisesti asiakkaan toimesta esimerkiksi sähköpostista. 

Ostolasku

"

Esikäsittely

"

Hyväksyntä

"

Maksuun

eCount palvelussa mukana tehokas laskutusohjelma

Helpokäyttöinen laskutus

Saat käyttöösi tehokkaan ja nykyaikaisen laskutuksen. Laskutusohjelma pienyritykselle kuuluu olla helppo.

Kun olet antanut laskutusperusteet, voit jättää loput ohjelman hoidettavaksi. Lasku lähtee asiakkaalle verkkolaskuna ja mukana on laskun kuva PDF-muodossa sekä mahdolliset liitteet. Vaihtoehtoisesti voit lähettää itse laskun PDF-muodossa asiakkaalle sähköpostitse.

Automaatio hoitaa laskujen kuittaantumisen viitesuorituksista, jotta myyntilaskujen tila pysyy ajantasalla.

Palveluun voi lisätä laskujen automaattisen perinnän, sekä rahoituksen. Lue lisää:

Perintä        Rahoitus

Kuittien kuvaaminen

Kaikkea ei voi ostaa laskulla. Nykyaikaiseen palveluun täytyy kuulua kuittien kuvaaminen ja sellainen kuuluu eCount palveluun. Kuvaa kuitit heti ostojen jälkeen. Tämän jälkeen siirtyvät kuitit suoraan kirjanpitoon.

Kuvaamalla kuitit, siirrät ne digitaaliseen muotoon. Tällöin fyysisiä kuitteja ei tarvitse enää säilyttää.

Kuitit voi halutessa myös automatisoida kululaskuiksi, jolloin vältytään ylimääräiseltä työltä.

Katso oheinen video.

eCount palveluun on mahdollista lisätä selkeä raportointi näkymä.

Raportointi

Palveluun kuuluu kattava raportointi. Saat selkeä tuloslaskelman sekä kassavirran. Näiden avulla pystyt nopeasti näkemään yrityksen tuloksen ja varmistamaan yrityksen rahojen riittävyyden.

Raportit ovat saatavilla myös automaattisesti sähköpostiisi haluttuina ajankohtina.

Budjetointi

Mahdollista on myös yhdistää ohjelmaan tehokas budjetointi ohjelma

Henkilökohtainen palvelu

Palveluun kuuluu myös henkilökohtainen palvelu. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on aina yhteystieto, josta tavoittaa oikean ihmisen. Palvelu pitää sisällään ohjelmiston läpikäynnin ja tarvittaessa opastusta ongelmatilanteissa, ilman erillistä maksua. Lisäksi yleistä yritystoiminnan neuvontaa on mahdollista saada maksutta.

Pyrimme parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun yrityksenne tarpeiden huomioimisessa. Oli kyseessä sitten pienemmät tai suuremmat tarpeet. Tämä tarkoittaa meille henkilökohtaista eli asiakaslähtöistä palvelua.

Pienen yrityksen kirjanpito

eCount palvelu pitää aina sisällä kirjanpidon. Yleensä kirjanpito maksaa erikseen, mutta meillä kaikki kuuluu samaan kuukausihintaan.

eCount palvelu pohjautuu automaatioon ja tekoälyyn. Kirjanpidon hinta ei yleensä pidä sisällään ohjelmistoa, mutta meillä kaikki kuuluu samaan pakettiin. Kun ohjelma tekee mahdollisimman pitkälle kaiken, ei kallista manuaalista työtä tarvita.

Kirjanpitäjä pitää kuitenkin huolen, että kaikki menee oikein. Tällä tavalla voit keskittyä omaan toimintaan ja olla varma, että asiat sujuvat taustalla.

Lisättävissä olevat ohjelmat

eCount palvelu + voi olla vain muutama ohjelman ja palvelun täydennys perusratkaisuun nähden. Mahdollista on myös täysi ERP, toiminnanohjausjärjestelmä työasemalle usealle käyttäjälle. Alla muutamia yleisimpiä lisäyksiä.

Asiakkuudenhallinta – CRM

Nykyaikainen ja yksinkertainen CRM-työkalu antaa käyttäjälle aikaa keskittyä oikeisiin asioihin. Asiakkaiden tiedot ovat kaikkien näkyvillä, parannat koko yrityksen asiakaskokemusta. Helppo työkalu kannustaa myös kirjaamaan tapahtumat. Datan oikeellisuus kasvaa, kun CRM-tapahtumien kirjaamisesta ei ole tehty liian monimutkaista. Johdolle raportointia ei tarvitse tehdä erikseen, se hoituu taustalla oman työn ohessa.

Projektinhallinta

Kulujen kohdistaminen oikeisiin paikkoihin, on yksi tärkeimmistä talouden suunnittelun vaiheista. Tätä voidaan tehdä kustannuspaikoittain, mutta entistä enemmän halutaan työtuntien kohdistuvan oikein. Tällöin projektinhallinta on paras ratkaisu.

Vaikka projektien rakenteet ja koot vaihtelevat, yhteistä niille on se, että hallinnointi vaatii aikaa. Siihen kuluva aika on järkevintä minimoida. Tämä parantaa kannattavuutta.

 Projektien vaiheet, kuten myynti, suunnittelu, tuntien ja kulujen kirjaaminen sekä laskutus ovat keskenään tiiviisti yhteydessä toisiinsa.  

 

Työaikakirjaus / Työajanseuranta

Työajanseurantaa voidaan käyttää useammalla tavalla. Seuraa työntekijöidesi käyttämä aika työtehtäviin. Laskuta tehdyt työtunnit asiakkaalta. Työajanseurannalla palkanlaskenta saa tiedot automaattisesti, joka taas vähentää virheiden mahdollisuutta.

Mukana myös erillinen sovellus keikkatyötä tekeville.

Logistiikka

Myyntitilaukset

Myyntitilauskeskus antaa kokonaiskuvan tilauskannasta. Näet eri vaiheissa olevat tilaukset loogisesti ryhmiteltyinä ja värikoodatut symbolit kertovat tilauksen tilan.

Tilausseurannan avulla voit tarkastella tilauksia eri näkökulmista. Näet erikseen jälkitoimitukset ja ne tilaukset, joille ei ole tilattu materiaaleja. Voit myös tehdä kuormasuunnittelua jakamalla tilaukset eri kuljettajille. Seurannan voit tehdä tilaustason lisäksi myös rivitasolla.

Ostotilaukset

Ostotilauskeskus kokoaa yhteen kaiken ostoihin liittyvän tiedon. Näet yhdestä paikasta eri vaiheissa olevat tilaukset loogisesti ryhmiteltynä.

Ostotilaukset voit muodostaa myyntitilaukselta, projektilta, tuotannon tarpeista tai hälytysrajan alittavista tuotteista. Luonnollisesti voit kirjata ostotilauksen myös manuaalisesti, jolloin käytössäsi on useita syöttämistä nopeuttavia aputoimintoja. Toimituksen voit ohjata suoraan asiakkaallesi.

Varastonhallinta

Yksikkökäsittelyn avulla voit myös käsitellä tuotetta useilla eri yksiköillä. Hinnalle, ostolle, myynnille ja varastoinnille on omat yksikkönsä. Voit esim. ostaa tonneina, varastoida tankoina ja myydä metreinä. Ohjelma tekee yksikkömuunnokset eri yksiköiden välillä automaattisesti. Yksiköillä voi myös olla oma tuotekoodi.

Tuotteelle voi myös liittää erilaisia dokumentteja ja linkkejä;  tekstejä ja kuvia, tuote-esitteitä tai teknisiä dokumentteja. Nämä voi myös lähettää asiakkaalle vaikkapa tarjouksen yhteydessä.

Tuotteet voit ryhmitellä helposti tuoteryhmittäin, joiden määrää ja tasoja voit luoda rajattomasti. Tuotteella on lisäksi runsaasti muita dimensioita kattamaan erilaiset raportointitarpeet.

Monivarasto-ominaisuuden avulla voit seurata saldoja useassa varastopaikassa ja eri hyllyillä. Varastohallinnan parantamiseksi voit tuotekohtaisesti estää negatiiviset saldot tai pyytää ohjelmaa huomauttamaan negatiivisesta saldosta kirjauksen yhteydessä.

Tuotekeskuksen kautta näet, milloin tuotetta on viimeksi myyty ja ostettu. Näet myös kaikki varastopaikat saldoineen sekä kaikki tuotteeseen kohdistuneet varastotapahtumat. Ohjelma seuraa jatkuvasti varastonkiertoa. Tämän tiedon perusteella voidaan laskea optimivarastomäärä ja tuotteet ABC-ryhmän.

 

Ota yhteyttä

Tomi Joki-Hollanti
Yrittäjä, eCount
tomi.joki-hollanti@ecount.fi
050 441 7748

Tomi Joki-Hollanti, yrittäjä
Tomi Joki-Hollanti, yrittäjä

Jätä yhteydenottopyyntö